Feedback

Vi tar gärna emot  respons angående våra sidor:

Genom att ge responshjälper du oss att förbättra vårt service.

Du kan också ge ananym respons till Finlands Röda Kors gällande problem inom verksamheten så som oegentligheter, verksamhet som strider mot anvisningarna, oetiskt handlande och trakasserier. Använd då denna länk: Anmäl misstänkt missbruk

Webläsare som fungerar bäst med våra sidor är Mozilla tai Chrome.