Feedback

Vi tar gärna emot  respons angående våra sidor:

Genom att ge respons hjälper du oss att förbättra vårt service.

Du kan också ge anonym feedback till Finlands Röda Kors gällande problem inom verksamheten. Denna feedback kallas också visselblåsning, eller raportering av missbruk. Det handlar om att raportera om oegentligheter, verksamhet som strider mot anvisningarna, oetiskt handlande och trakasserier. Använd då denna länk: Anmäl misstänkt missbruk

Läs mera on visselblåsning och hur man anmäler misstänkt missbruk

Webläsare som fungerar bäst med våra sidor är Mozilla tai Chrome.