Stöd i integreringen

Petri Olli
Fotograf: Petri Olli

Röda Korset erbjuder invandrare fritidsverksamhet samt förmedlar frivilliga vänner och stödpersoner.

 

Att komma in i en ny kultur kräver att man anammar nya intryck. I integrationens första skede är det viktigt att få kontakt med lokala människor och bekanta sig med sin egen ort och den finländska kulturen.

Vardagslivet öppnar sig med hjälp av verksamhet

Röda Korset ordnar många olika former av verksamhet som hjälper invandrare att komma igång med integreringen:

  • Vänverksamhet   I vänverksamheten ingår också arbete med invandrare. Verksamheten stöder integreringen och ger finländare och människor från andra kulturer möjlighet att bekanta sig med varandra.
  • Språkklubbar   Syftet med språkklubbarna är att erbjuda ett flexibelt sätt för invandrare att öva sina kunskaper i vardagsfinska eller –svenska. Språkklubbarna fungerar som tilläggsstöd till de kurser som myndigheterna erbjuder.
  • Läxklubbar   I läxklubbarna får skolbarn hjälp med läxläsningen efter skoldagen. Målet med klubbarna är att förebygga marginalisering och förbättra skolgångsmotivationen.
  • Internationella klubben   Den internationella klubben är öppen för alla och fungerar som en mötesplats för personer med olika bakgrund. Verksamheten för samman människor över språkgränserna och erbjuder nya upplevelser och lärdomar.
  • Lägerverksamheten   På de mångkulturella familjelägren får invandrare uppleva finländsk natur och trevligt program tillsammans – samtidigt som språkkunskaperna förbättras.
  • Boendehjälp   Syftet med boendehjälpen är att stöda integrationen i det första skedet. Våra frivilliga medarbetare hjälper invandraren att slå sig ned i sitt nya hem och bekanta sig med servicen och människorna i sin boendemiljö.

Målet: ett pluralistiskt samhälle

Röda Korset förbinder sig till att arbeta mot rasism och diskriminering och ökar toleransen genom sin verksamhet. Vårt mål är att få invandrare och lokala människor att bekanta sig med varandra för att tillsammans bilda en mångkulturell hembygd.

Vi vill inspirera invandrare att delta i Röda Korsets verksamhet också som frivilliga medarbetare. Frivilligarbetet är ett mycket bra sätt att mötas och integreras på!