Hjälp från andra instanser

Du behöver inte klara dig ensam då något svårt händer. Du får hjälp och stöd från hälsostationer, sjukhus, krisgrupper, brottsofferjour och mentalvårdsbyråer.

Brottsofferjourernas telefonnummer (samtalspriserna hittar du här):

  • Möjlighet att tala för den som fallit offer för ett brott. Den riksomfattande hjälpande telefonen har jour på numret 0203 16 116 må–ti kl. 13–21 och on–fre kl. 17–21. Man kan också ringa anonymt och diskutera sin situation.
  • Juridisk rådgivning och stöd för vittnen. Som brottsoffer kan det vara svårt att veta vilka juridiska rättigheter och skyldigheter man har. Brottofferjourens juristrådgivning ger råd om juridiska rättigheter och kan nås på numret 0203 16 117, må–to kl. 17–19.
  • Stöd för den som bevittnat ett brott. Den som blivit vittne för ett brott kan tala om de tankar och känslor brottet väckt. Dessutom kan man få råd och stöd om vittnets rättigheter och om rättegångsprocessen genom att ringa0203 16 118, må–on kl. 17–19.

 

Riksomfattande hjälpande telefoner

  • Föreningen för Mental Hälsa i Finland har en riksomfattande kristelefon 010 195 202 må–fre kl. 9–06, lö kl. 15–06 och sö kl. 15–22.
  • Kyrkans svenska samtalstjänst nås på numret 010 190 072 varje kväll kl. 20–24.
  • Mannerheims Barnskyddsförbunds telefon för barn och unga116 111 må–fre kl. 14–20 och lö–sö kl. 17–20.
  • Mannerheims Barnskyddsförbunds föräldratelefon 0600 12 277 (0,08 e/min + lsa/msa), ti kl. 10–13 och 17–20, on kl. 10–13 och to kl. 14–20.

 

Stöd och information på webben