Hjälp med att hitta försvunna familjemedlemmar

Röda Korset hjälper familjer som har splittrats på grund av olika katastrofer och krissituationer. Vi letar reda på försvunna familjemedlemmar och förmedlar meddelanden på krisområdena.

 

  • Finlands Röda Kors gör årligen omkring 300 efterforskningar.
  • Efterforskningarna görs i över 30 länder.
  • Finlands Röda Kors förmedlar årligen omkring 50 meddelanden.
  • Vi tar också emot omkring 50 meddelanden från andra länder.

Röda Korsets alla nationella föreningar deltar i familjeåterföreningsarbetet och efterforskningsarbete kan göras i alla länder som Röda Korset är verksamt i. Finlands Röda Kors är en del av detta världsomfattande nätverk.

Internationella rödakorskommittén leder personefterforskningsarbetet i samband med naturkatastrofer och konflikter. Kommittén utför årligen cirka 10 000 nya efterforskningar (tracing) och förmedlar över 500 000 meddelanden (Red Cross Message).

Röda Korset förmedlar meddelanden till krisområden då normal post eller datakommunikation inte fungerar på grund av undantagssituationer.

Hur fungerar efterforskningen?

Den som vill göra efterforskning eller skicka ett meddelande bör fylla i blanketten som är avsedd för ärendet och leverera den till Finlands Röda Kors kontor. Därifrån förmedlas informationen vidare till rätt land. I bilagorna här nedan finns mer information om kriterierna för efterforskning och meddelanden. Blanketter och blankettanvisningar finns att ladda ner som pdf-filer.

 

Finlands Röda Kors hjälper flyktingar som har råkat ifrån sin familj och vill få sina familjemedlemmar till Finland.