Rödakorsveckan

I maj firas Rödakorsveckan världen över. I år betonar vi betydelsen av kunskaper i första hjälpen och utmanar också skolelever att testa sina kunskaper och lära sig nytt.

Rödakorsveckans skolmaterial innehåller material för morgonsamlingar och Vi kan hjälpa! -undervisningsstunder som gör det lätt att lära ut första hjälpen. Med hjälp av de färdiga lektionsplanerna får eleverna bekanta sig med innehållet i en förstahjälpsväska samt lära sig att stoppa blödningar och handla rätt på en olycksplats.

Under morgonsamlingarna lär de sig att kalla på hjälp och ringa nödnumret. Vem som helst kan råka komma till platsen när en olycka skett. Det viktigaste är att våga stanna. Om det behövs hjälp på olycksplatsen, ring nödnumret 112.

 

Att kalla på hjälp och ringa 112 lärs ut under morgonsamlingarna. På trygghetstavlan söker vi efter farfars adress och påminner om att man inte bara ska gå förbi någon som behöver hjälp.Vem som helst kan råka ut för en olycka. Vem som helst kan råka vara påplats, när en olycka har skett. Det viktigaste är att du vågar stanna. Om det behövs hjälp till olycksplatsen, ring nödnummer 112.
Grundläggande färdigheter i livräddande första hjälpen och framför allt mod att våga hjälpa vid en olycka ökar tryggheten i både skolan och hela samhället. Vi kan hjälpa!-materialet består av fem undervisningsstunder som passar för förstahjälpsövningar i låg- och högstadiet. Varje lektion innehåller flera praktiska övningar av vilka du kan välja en eller flera.
Niklas Meltio

Under Rödakorsveckan kan du till exempel låta eleverna göra bekantskap med innehållet i en för-sta hjälpen-väska.

En elev får näsblod, en annan ett sår i handen. Kan du ge första hjälpen? Kan eleverna det? Nu får ni ett strålande tillfälle att förbättra allas kunskaper i första hjälpen genom kunskapsbanan Att kunna hjälpa, kunna rädda.