Veckan mot rasism

Eeva Anundi/Mot rasism! -projekt
Fotograf: Eeva Anundi/Mot rasism! -projekt

Röda Korset vill vara med och fördjupa förståelsen och vänskapen mellan människor, och kampanjen mot rasism är ett sätt att komma närmare målet.

Vi erbjuder lärare i grundskolor och gymnasier samt ungdomsarbetare färdigt material för undervisning om rasism, olikheter och finländskhet. Materialet kan med fördel användas i samband med flera läroämnen och på ungdomsgårdarna. Våra undervisningskontroller går ut på kunskapsanskaffning, temastudier och aktivt lärande.

I år har kampanjen lagts upp med fokus på de unga. Vi har alla fördomar och det annorlunda väcker rädsla. Därför är det bra att man i skolorna och på ungdomsgårdarna diskuterar saken med en pålitlig vuxen. På det sättet kan vi bidra till en tryggare uppväxtmiljö för barn och ungdomar.

Med övningskontrollerna vill vi uppmuntra lärarna och ungdomsarbetarna att ta upp diskrimineringen av olikheter och behandla ämnet allt fördomsfriare i klassrummen och på ungdomsgårdarna. Med kontrollerna följer noggranna anvisningar och kompletterande material. Läs gärna mer på rasismkampanjens webbsidor! Idéerna kan tillämpas som sådana eller anpassas efter den egna klassen eller ungdomsgruppen.

Finlands Röda Kors projekt Säg nej till rasism! har i samarbete med sina partnerorganisationer producerat en värdemetod till skolor dvs. ett kompakt paket med motiveringar om varför man borde motarbeta rasism.Målet med anvisningarna är att ge bakgrundsinformation och synvinklar till hur man borde reagera sakligt och tryggt till rasistiskt och diskriminerande språkbruk eller beteende.Man kan möta rasism var som helst: i kollektivtrafiken, på webben eller på skolgården. Det lönar sig att fundera över sina egna handlingssätt och även att öva på förhand, på det viset har man mer mod att agera i en verklig situation. Bifogat hittar du några enkla tips som kan vara till nytta.
Syftet med kontrollen är att fundera på varje människas ansvar för atmosfären i den närmaste omgivningen. Att diskutera på vilka olika sätt vi kan känna igen rasism och hur man kan ingripa. Att berätta om rasism och hur rasism kan motarbetas.
Kontrollen behandlar rasism med hjälp av konst.
BilagaStorlek
PDF icon Konst - inte rasism (till läraren)519.37 KB
Kontrollen behandlar rasism och fördomar i det finländska samhället.
Kontrollen behandlar mångkultur och rasism via bilder.
Syftet med kontrollen är att fundera på sin finländska identitet. Kontrollen påminns samtidigt om att medborgarskap inte definierar en människas hela identitet. 
BilagaStorlek
PDF icon Vår egen identitet (till läraren)644.44 KB