Global undervisning

Niklas Meltio
Materialet för global undervisning lär eleverna om hur människor lever i olika delar av världen. Bilden är från Haiti.
Fotograf: Niklas Meltio

Röda Korsets material för global undervisning behandlar livet och levnadsförhållandena i Moçambique, Sydafrika och Kambodja.

Materialet är uppdelat enligt ämnen. Undervisningshelheterna kan vid behov kompletteras med praktiska skol kontroller.

Materialet fokuserar på kriterier för ett gott liv. Frågan är att fundera över hur man tar till sig och förstår de grundläggande förutsättningarna för ett gott liv? Tid: cirka 60 minuter. 
BilagaStorlek
PDF icon Lärarens anvisningar80.11 KB
PDF icon Uppgifter24.46 KB
PDF icon Moçambiques bakgrund (1).pdf293.8 KB
Materialet fokuserar på översvämningarna i Moçambique och Kambodja. En viktig fråga är hur människor påverkar eller kan påverka naturkatastrofer med sitt eget agerande  Tid: cirka 45 minuter.
Materialet fokuserar på beröringspunkter det finns mellan dagens problem i Moçambique och landets historia - hur har det portugisiska kolonialstyret påverkat landet? Tid: cirka 90 minuter.
Materialet fokuserar på frivilligas arbete i Moçambique, Sydafrika och Finland och frågar vilka möjligheter frivilliga har att påverka samhället.  Tid: 45-90 minuter.
Materialet för hälsokunskap har två delar: sexualhälsa och rent vatten och sanitet. Sexualhälsan fokuserar på hiv/aids i Sydafrika. Materialet om rent vatten och sanitet berättar om Moçambiques situation och Röda Korsets vatten- och sanitetsprogram. Tid: cirka 45 minuter.

Kampanjer