Även krig har regler

Materialet lär elever att krig inte kan föras hur som helst, också de är underkastade vissa regler.

Läromaterialet Även krig har regler ger elever information om väpnade konflikter och krigets lagar. I materialet finns information om krigens inverkan och Röda Korsets hjälparbete i krigsdrabbade områden.

Materialpaketet består av nio lektioner. Det går också bra att endast använda delar av materialet i undervisningen.

Materialet innehåller beskrivningar på hur varje ämne är kopplat till läroplanerna för högstadier och gymnasier.

På de här sidorna hittar du hela materialpaket men också material för enskilda lektioner med korta introduktioner till ämnena.

Även krig har regler är ett läromaterial som ger information om väpnade konflikter och krigets lagar. Läromaterialet riktar sig främst till högstadier och gymnasier. Materialet är indelat i färdiga helheter för att användas på lektionerna.
Lektionen syftar till att eleverna förstår att nyhetsförmedling om väpnade konflikter utgör en utmaning.
Lektionen syftar till att eleverna lär sig de viktigaste av krigets lagar.
Lektionen syftar till at eleverna får ett begrepp om att de soldatregler som gäller i dag är en följd av en historisk utveckling.
Lektionen syftar till att eleverna får information om skillnaderna och kopplingarna mellan krigets lagar och de mänskliga rättigheterna samt om hur dessa kompletterar varandra.
Lektionen syftar till att eleverna förstår att man kan förebygga krigsförbrytelser.
Lektion syftar till att eleverna förstår att det i krigets lagar ingår bestämmelser som skyddar kombattanter som blivit tagna till fånga och känner till de centrala rättigheter som en krigsfånge har.
Lektionen syftar till att eleverna förstår att krig berör och försvårar barns liv på många olika sätt. Eleverna får också redskap att fundera över hur livet är för en barnsoldat.
Lektionen syftar till att eleverna förstår hur flykt undan krig påverkar en människas liv.
Lektionen syftar till att eleverna känner till och förstår grundprinciperna för humanitärt bi-ståndsarbete: opartiskhet, neutralitet och självständighet.

Kampanjer