Högstadier

IFRC
Undervisningsmaterialet behandlar både nationella och internationella frågor. Bilden är från Mexiko.
Fotograf: IFRC

Finlands Röda Kors undervisningsmaterial för högstadieelever behandlar viktiga och ibland svåra ämnen på ett sätt som gör att eleverna lätt lär sig och kommer ihåg.

Teman för materialen är:

  • Första hjälpen, hälsa och välmående
  • Global undervisning 
  • Även krig har regler
  • Rasism
  • Alla hjärtans dag
  • Rödakorsveckan
  • Hungerdagen
Eeva Anundi/Mot rasism! -projekt

Röda Korset vill vara med och fördjupa förståelsen och vänskapen mellan människor, och kampanjen mot rasism är ett sätt att komma närmare målet.

Läromaterialet Även krig har regler ger elever information om väpnade konflikter och krigets lagar. I materialet finns information om krigens inverkan och Röda Korsets hjälparbete i krigsdrabbade områden.

Kampanjer