Gymnasier och yrkesskolor

R. Waudo / ICRC
Utbildningsmaterialet behandlar såväl nationella som internationella frågor.
Fotograf: R. Waudo / ICRC

Finlands Röda Kors undervisningsmaterial för gymnasier och yrkesskolor behandlar viktiga och ibland svåra ämnen på ett intressant sätt som gör det lätt att förstå och komma ihåg.

Materialet behandlar:

  • Första hjälpen, hälsa och välmående
  • Misbruksarbetet
  • Global undervisning
  • Även krig har regler
  • Rasism
  • Alla hjärtans dag
  • Rödakorsveckan
  • Hungerdagen

På den här sidan hittar du nyttigt material för unga om ansvarsfullt beteende i trafiken. Materialet kan också användas för att lära ut hur man ska agera vid en trafikolycka.

Läromaterialet Även krig har regler ger elever information om väpnade konflikter och krigets lagar. I materialet finns information om krigens inverkan och Röda Korsets hjälparbete i krigsdrabbade områden.

Röda Korsets Inte jag-verksamhetsmaterial betonar betydelsen av undomars egna val samt funderar  på rusmedels negativa verkningar. Materialet innehållet verksamhetsidéer för sex  möten, som alla är drygt en timme långa. Materialet är riktat till högstadieelever men genom att redigera vissa delar fungerar det även för andra åldrar. Man kan även använda enskilda delar av materialet.

Rusmedelsinfo-frågesporten innehåller 10 frågor angående rusmedel. Man kan sätta frågorna på väggen eller på bordet. Efter att ha bekantat sig med de rätta svaren kan man delta i en utlottning.

Röda Korset vill vara med och fördjupa förståelsen och vänskapen mellan människor, och kampanjen mot rasism är ett sätt att komma närmare målet.

Kampanjer