Undervisningsmaterial för skolor

David Chancellor
Fotograf: David Chancellor

I Röda Korsets inlärningsmaterial finns information om hur människor lever i olika delar av världen, om rasism, hungersnöd, krigets regler, ensamhet, droger och alkohol samt på vilka olika sätt man kan hjälpa andra som behöver det.

Du kan fritt ändra på materialet så att det blir lämpligt för just din grupp. Materialet har delats in enligt klasser.

Vladimir Filonov/The Moscow Times

Finlands Röda Kors utbildningsmaterial för lågstadier behandlar stora och viktiga frågor så att det blir begripligt också för yngre barn.

IFRC

Finlands Röda Kors undervisningsmaterial för högstadieelever behandlar viktiga och ibland svåra ämnen på ett sätt som gör att eleverna lätt lär sig och kommer ihåg.

R. Waudo / ICRC

Finlands Röda Kors undervisningsmaterial för gymnasier och yrkesskolor behandlar viktiga och ibland svåra ämnen på ett intressant sätt som gör det lätt att förstå och komma ihåg.

5.–11.5 firas Rödakorsveckan världen över. I år betonar vi betydelsen av kunskaper i första hjälpen och utmanar också skolelever att testa sina kunskaper och lära sig nytt.

Kampanjer