Korta berättelser i form av videor och för morgonsamlingar

Videor och morgonsamlingar är snabba och lätta sätt att bekanta sig med Röda Korset arbete och hjälpen som behövs i världen. Utnyttja gärna videorna och morgonsamlingarna i undervisningen och på skolans evenemang.

Morgonsamlingar: 

Röda Korsets morgonsamlingar behandlar viktiga teman som rasism, droger och alkohol, eller naturkatastrofer och regler i krig. 

Youtube-kanal: 

På Röda Korsets egna Youtube-kanal hittar man mycket intressant att se på: 

https://www.youtube.com/user/SuomenPunainenRisti

 

Under veckan mot rasism vill Röda Korset påminna människor om det kollektiva ansvar vi alla har när det gäller att skapa ett klimat utan rasism där alla behandlas lika. Var och en av oss har möjlighet att påverka sin närmaste krets eller samhället på ett större plan. Attityder och beteendemönster sprids genom förebilder.  Vi tror att var och en av oss har fördomar. Att känna igen sina egna fördomar är det första steget mot att göra sig av med dem.
Att kalla på hjälp och ringa 112 lärs ut under morgonsamlingarna. På trygghetstavlan söker vi efter farfars adress och påminner om att man inte bara ska gå förbi någon som behöver hjälp.Vem som helst kan råka ut för en olycka. Vem som helst kan råka vara påplats, när en olycka har skett. Det viktigaste är att du vågar stanna. Om det behövs hjälp till olycksplatsen, ring nödnummer 112.
I år firar vi vändagen för trettionde gången i Finland. Under vändagen vill Finlands Röda Kors påminna om medmänsklighet och om att stå på de svagas sida. Upp till en femtedel av barn och ungdomar i Finland har upplevt ensamhet i något skede av livet. Morgonsamlingarna får oss att fundera över ensamhet och vad var och en av oss kan göra för att minska den.

Videorna för skolbruk är ett snabbt och lätt sätt att bekanta sig med Röda Korset arbete och hjälpen som behövs i världen.