Nej till rasism!

Du kan stöta på rasism på många helt vanliga ställen, såsom i kollektivtrafiken eller på internet, men du kan i förväg öva dig på hur du ska agera i dessa situationer.

VAD? 

Nationell kampanj mot rasism under vecka 12. FN-dagen mot rasism hålls samma vecka, den 21 mars. Samma datum år 1960 öppnade polisen eld mot och dödade 69 fredliga demonstranter i Sharpeville i Sydafrika.År 1966 utlyste FN:s generalförsamling dagen till den internationella dagen mot rasdiskriminering och uppmanade det internationella samfundet att öka sina ansträngningar för att avskaffa all rasdiskriminering.

Målgrupp för veckan mot rasism 2020 är, utöver enskilda individer, särskilt samfund, fostrare, arbetsplatser, kommuner och beslutsfattare. Vi vill genom kampanjen lyfta fram också den rasism som förekommer olika etniska minoriteter emellan. Val och åtgärder fria från rasism förbättrar livskvaliteten för alla. 

NÄR? 16-22.3.2020, vecka 12

VAR? Hela Finland

HUR? Genom att påverka! Genom att föregå med exempel på hur man agerar utan att diskriminera.

  • Genom att utmana individer, organisationer, myndigheter, skolor, läroanstalter, olika samfund och idrottssällskap att delta i den gemensamma kampanjen mot rasism 

VARFÖR?

Vi vill påverka så att alla får jämlika möjligheter att delta i det finländska samhället, både som individer och som medlemmar av och deltagare i olika samfund (såsom organisationer, föreningar, idrottssällskap, andliga gemenskaper, läroanstalter, arbetsplatser). Jämlikhet innebär att vi behandlar alla likvärdigt!

Undervisningsmaterialet för jämställdhet har flyttats till den nya digitala tjänsten! Du hittar den här: www.sproppimateriaalit.fi

Finlands Röda Kors projekt Säg nej till rasism! har i samarbete med sina partnerorganisationer producerat en värdemetod till skolor dvs. ett kompakt paket med motiveringar om varför man borde motarbeta rasism.Målet med anvisningarna är att ge bakgrundsinformation och synvinklar till hur man borde reagera sakligt och tryggt till rasistiskt och diskriminerande språkbruk eller beteende.Man kan möta rasism var som helst: i kollektivtrafiken, på webben eller på skolgården. Det lönar sig att fundera över sina egna handlingssätt och även att öva på förhand, på det viset har man mer mod att agera i en verklig situation. Bifogat hittar du några enkla tips som kan vara till nytta.
Kontrollen utmanar eleverna att reflektera över stereotyper och fördomar i samhället.
Kontrollen berättar tre olika historier om invandring.
Kontrollen behandlar mångkultur och rasism via bilder.
Syftet med kontrollen är att resonera kring mångkultur och hur det är att möta den i arbetslivet.
BilagaStorlek
PDF icon Om fördomar (faktablad)524.82 KB