Jämställdhet

Röda Korset strävar efter att enligt principen om opartiskhet lindra människors lidande endast utgående från hjälpbehovet, oberoende av nationalitet, religion, ras, politiska åsikter eller samhällsställning. Vi ger dem företräde som är i störst nöd. Det betyder att alla människor är i en jämlik ställning i förhållande till Röda Korsets hjälp. Målet med Röda Korsets skolmaterial är att vidga elevernas världsbild och hjälpa dem att ta ansvar för sin egen kommunikation och sitt övriga handlande.

Beställ Skolornas nyhetsbrev

Beställ Skolornas nyhetsbrev då får du vårt nyhetsbrev per e-post några gånger om året.

Då får du färsk information om material som stöder undervisningen, om evenemang och aktuella samtalsämnen.

Klicka här för att beställa Skolornas nyhetsbrev >>

Röda Korsets material om jämställdhet och antirasistisk verksamhet handleder eleverna i att uttrycka sina åsikter konstruktivt. Eleverna får öva sig i kritisk granskning, diskussion och en medlande inställning för att hitta lösningar vid motstridiga åsikter. 

Undervisningsmaterialet för jämställdhet har flyttats till den nya digitala tjänsten! Du hittar den här: www.sproppimateriaalit.fi

Kiia Etelävuori/ Finlands Röda Kors

Med vårt material för lågstadier vill vi uppmuntra till öppnare behandling i klassrummet av diskriminering som grundar sig på olikhet. Materialet är lätt att ta i bruk och behandlar rasism, mångfald och finländskhet.

Eeva Anundi/ Finlands Röda Kors

Röda Korset upplever det viktigt att vara med och öka förståelsen och vänskapen mellan människor. Antirasistiskt arbete är ett sätt att sträva mot det målet. Vi erbjuder lärare i grundskolor och gymnasier samt ungdomsarbetare färdigt material för undervisning om rasism, olikheter och finländskhet. Materialet kan med fördel användas i samband med flera läroämnen och på ungdomsgårdarna. Våra undervisningskontroller går ut på kunskapsanskaffning, temastudier och aktivt lärande.

VAD? 

Nationell kampanj mot rasism under vecka 12. FN-dagen mot rasism hålls samma vecka, den 21 mars. Samma datum år 1960 öppnade polisen eld mot och dödade 69 fredliga demonstranter i Sharpeville i Sydafrika.År 1966 utlyste FN:s generalförsamling dagen till den internationella dagen mot rasdiskriminering och uppmanade det internationella samfundet att öka sina ansträngningar för att avskaffa all rasdiskriminering.