Lågstadier

Materialet för global undervisning lär elever hur man lever i olika delar av världen. Bilden är från Haiti.

Materialet för global undervisning för lågstadieelever är indelat enligt tre teman: vatten, livsmedel och översvämningar.

Förutom de här tre teman finns det på de här sidorna också information om smittsamma sjukdomar och om katastrofhjälp. 

Varje helhet innehåller berättelser och frågor som eleverna kan ta del av i grupper eller på egen hand. Till helheterna hör också uppgifter som utförs under lärarens ledning, ett aktiverande Testa med Reddie-avsnitt och bildspel med tillhörande texter. Helheterna kan kombineras eller gås igenom i delar enligt behov. Undervisningshelheterna kan också kompletteras med aktiverande uppgifter.

 

Temablocket om vatten bygger på berättelser om Moçambique och Kambodja. Där behandlas det rena vattnets betydelse för människans hälsa och där tar man upp inte bara de problem som är förknippade med vattnet utan också det arbete som måste utföras för att lösa problemen. Tid: 5-45 minuter.
BilagaStorlek
PDF icon Lärarens anvisningar99.11 KB
PDF icon Vatten: Artiklar och frågor323.25 KB
PDF icon Testa med Reddie95.88 KB
Office presentation icon Bildspel8.19 MB
Microsoft Office document icon Bildtexter30 KB
Materialet fokuserar på matsituationen i Moçambique. Ett par av de viktigaste frågorna är: Varför är det emellanåt brist på mat i Mopeiaområdet och på vilket sätt stödjer Röda Korset invånarna så att de kan förbättra sin situation och äta hälsosammare? Tid: 35-45 minuter. Uppgifterna innehåller också längre projekt.
BilagaStorlek
PDF icon Lärarens anvisningar131.98 KB
PDF icon Mat: Artiklar och frågor239.53 KB
PDF icon Testa med Reddie100.71 KB
Office presentation icon Bildspel8.4 MB
Microsoft Office document icon Bildtexter29.5 KB
Det här materialet fokuserar på översvämningen som naturkatastrof och på dess verkningar i Moçambique. Frågan behandlas via Minória Manuel vars skördar fördärvats av en översvämning. Tid: cirka 30 minuter
Skolkontrollerna består av praktiska uppgifter kring ett visst tema som eleven lär sig om genom att göra själv och pröva sig fram. I varje del finns ett papper åt läraren och ett åt eleven.
BilagaStorlek
PDF icon Hur mycket använder vi vatten?93.81 KB
PDF icon Klimatförändring och mat141.93 KB
PDF icon Katastrofhjälp134.74 KB
PDF icon Hälsa138.56 KB