Förstå världsfenomenen!

Benjamin Suomela/ Finlands Röda Kors
Materialen för global fostran hjälper eleverna att förstå levnadsvillkoren även på andra håll i världen.
Fotograf: Benjamin Suomela/ Finlands Röda Kors

Röda Korsets material för global fostran strävar till att öka förståelsen för globala fenomen och för individens koppling till och möjligheter att påverka fenomenen.

Beställ Skolornas nyhetsbrev

Beställ Skolornas nyhetsbrev då får du vårt nyhetsbrev per e-post några gånger om året.

Då får du färsk information om material som stöder undervisningen, om evenemang och aktuella samtalsämnen.

Klicka här för att beställa Skolornas nyhetsbrev >>

Funderar eleverna på klimatförändringen med översvämningar och jordbävningar? Oroar de sig över humanitära kriser och konflikter? Vad beror flyktingskap på?

Röda Korsets material för global fostran stöder den nationella läroplanens målsättning att ge eleverna mångsidig kompetens. Global fostran tar världsfenomenen till klassrummen och låter eleverna behandla dem. Målet är att erbjuda information i en intressant och tydlig form, aktivera eleverna i förhållande till informationen och uppmuntra till att vidga sin världsbild. Samtidigt klarnar orsak och verkan bakom olika fenomen. Det är också viktigt att inse hur vi själva kan påverka med våra handlingar; att växa till en aktiv världsmedborgare.

Riskzoner och de flesta av våra andra material finns nu i den nya digitala tjänsten! Du hittar den här: www.sproppimateriaalit.fi

Materialet för global undervisning för lågstadieelever är indelat enligt tre teman: vatten, livsmedel och översvämningar.

René Schulthoff/ Tyska Röda Korset

Bränsle för den nya läroplanen

Målgruppen för appen Riskzoner och det övriga materialet är elever i högstadiet och andra stadiet. Appen är ett redskap för global fostran på svenska, finska och engelska, planerat i Finland till stöd för den nya läroplanen.

Undervisningsmaterialet har flyttats till den nya digitala tjänsten! Materialet Riskzoner finns här.

Bränsle för den nya läroplanen