Mod att handla och medborgarfärdigheter för alla

Laura Kotila/ Finlands Röda Kors
Fotograf: Laura Kotila/ Finlands Röda Kors

Att kunna ge första hjälpen är en medborgarfärdighet och varje medborgare är skyldig att i en nödsituation hjälpa enligt sina färdigheter. Vem som helst kan hamna i en situation där man behöver handla och veta vad man ska göra. Lyckligtvis kan vi genom hela livet öva färdigheter som gäller första hjälpen och hälsa. Finlands Röda Kors material hjälper eleverna att lära sig de viktigaste färdigheterna enligt ålder och utvecklingsnivå.

Beställ Skolornas nyhetsbrev

Beställ Skolornas nyhetsbrev då får du vårt nyhetsbrev per e-post några gånger om året.

Då får du färsk information om material som stöder undervisningen, om evenemang och aktuella samtalsämnen.

Klicka här för att beställa Skolornas nyhetsbrev >>

Vi kan alla med vårt handlande påverka både vår egen och andras hälsa och trygghet. Röda Korsets material om första hjälpen och hälsa lär eleverna att identifiera faktorer som främjar respektive äventyrar säkerhet och hälsa. I förstahjälpsövningarna får eleverna träna på att ta hand om sin egen och andras säkerhet i olika situationer. Första hjälpen lär man sig bara genom att öva i praktiken! Röda Korsets mål är att var och en lär sig att förutse farosituationer och handla ändamålsenligt i dem. Ett viktigt mål är också att lära sig skydda sin integritet och sina personliga gränser.

Undervisningsmaterialet för första hjälpen och hälsa har flyttats till den nya digitala tjänsten! Du hittar den här: www.sproppimateriaalit.fi 

Leena Koskela/ Finslands Röda Kors

Här hittar du tips och material för förstahjälpsundervisning i förskolan och lågstadiet.

Laura Kotila/ Finlands Röda Kors

Förstahjälpsundervisning är en satsning i hela skolans säkerhet. Vi förväntar oss alla att få hjälp om olyckan är framme och därför behöver vi också kunna hjälpa andra.

Material för högstadiet och andra stadiet:

Jussi Vierimaa/ Finlands Röda Kors

På den här sidan hittar du nyttigt material för unga om ansvarsfullt beteende i trafiken. Materialet kan också användas för att lära ut hur man ska agera vid en trafikolycka.