Mångsidigt innehåll till stöd för undervisningen

Röda Korsets undervisningsmaterial behandlar globala teman, från första hjälpen till jämställdhet och från krigets regler till vänskap. Utnyttja våra teman i ämnesöverskridande mångsidig undervisning som läroplanen förespråkar.

Undervisningsmaterialet är indelat enligt teman. Varje tema innehåller material för lågstadier, högstadier och andra stadiet.

Ämnesområden i Finlands Röda Kors undervisningsmaterial:

  • Första hjälpen och hälsa
  • Global fostran
  • Opartiskhet
  • Humanitär rätt
Benjamin Suomela/ Finlands Röda Kors

Röda Korsets material för global fostran strävar till att öka förståelsen för globala fenomen och för individens koppling till och möjligheter att påverka fenomenen.

Laura Kotila/ Finlands Röda Kors

Att kunna ge första hjälpen är en medborgarfärdighet och varje medborgare är skyldig att i en nödsituation hjälpa enligt sina färdigheter. Vem som helst kan hamna i en situation där man behöver handla och veta vad man ska göra. Lyckligtvis kan vi genom hela livet öva färdigheter som gäller första hjälpen och hälsa. Finlands Röda Kors material hjälper eleverna att lära sig de viktigaste färdigheterna enligt ålder och utvecklingsnivå.

Röda Korset strävar efter att enligt principen om opartiskhet lindra människors lidande endast utgående från hjälpbehovet, oberoende av nationalitet, religion, ras, politiska åsikter eller samhällsställning. Vi ger dem företräde som är i störst nöd. Det betyder att alla människor är i en jämlik ställning i förhållande till Röda Korsets hjälp. Målet med Röda Korsets skolmaterial är att vidga elevernas världsbild och hjälpa dem att ta ansvar för sin egen kommunikation och sitt övriga handlande.

Marjaana Malkamäki/ Finlands Röda Kors

Är skadeglädjen trots allt inte den bästa glädjen?
Finns det känslor i sociala medier?
Vilket är lyssnarens viktigaste ord?

Videor och morgonsamlingar är snabba och lätta sätt att bekanta sig med Röda Korset arbete och hjälpen som behövs i världen. Utnyttja gärna videorna och morgonsamlingarna i undervisningen och på skolans evenemang.

Materialpaketet Även krig har regler gör eleverna bekanta med krigets rättsnormer. I materialet berättas om krigets verkningar och Röda Korsets hjälpverksamhet i krigsområden.

Kampanjer