Morgonsamlingar

Röda Korsets morgonsamlingar behandlar viktiga teman som rasism, droger och alkohol, eller naturkatastrofer och regler i krig.

Finlands Röda Kors producerar hela tiden nytt material för morgonsamlingar i samband med olika kampanjer. Det lönar sig att hålla ögonen öppna för nytt material i alla fall under Rödakorsveckan i maj och Hungerdagen i september.

Du kan fritt använda och ändra på materialet för morgonsamlingarna.

De här morgonsamlingarna har skrivits av barn- och ungdomsboksförfattaren Sari Peltoniemi och de fokuserar på det viktigaste budskapet med Alla hjärtans dag: att man bryr sig om andra människor. Lågstadiernas morgonsamling tar upp mobbning ur en rymdvarelses perspektiv. Utomjordingen behöver inte ingripa i situationen när barnen själv förstår att ha omsorg om varandra. I högstadiernas morgonsamling besluter sig en individuell pojke för att göra något för alla sina skolkamrater i samband med Alla hjärtans dag, och det ger upphov till överraskande positiva reaktioner.
Under veckan mot rasism vill Röda Korset påminna människor om det kollektiva ansvar vi alla har när det gäller att skapa ett klimat utan rasism där alla behandlas lika. Var och en av oss har möjlighet att påverka sin närmaste krets eller samhället på ett större plan. Attityder och beteendemönster sprids genom förebilder.  Vi tror att var och en av oss har fördomar. Att känna igen sina egna fördomar är det första steget mot att göra sig av med dem.
Att kalla på hjälp och ringa 112 lärs ut under morgonsamlingarna. På trygghetstavlan söker vi efter farfars adress och påminner om att man inte bara ska gå förbi någon som behöver hjälp.Vem som helst kan råka ut för en olycka. Vem som helst kan råka vara påplats, när en olycka har skett. Det viktigaste är att du vågar stanna. Om det behövs hjälp till olycksplatsen, ring nödnummer 112.

Kampanjer