Morgonsamlingar

Röda Korsets morgonsamlingar behandlar viktiga teman som rasism, droger och alkohol, eller naturkatastrofer och regler i krig.

Finlands Röda Kors producerar hela tiden nytt material för morgonsamlingar i samband med olika kampanjer. Det lönar sig att hålla ögonen öppna för nytt material i alla fall under Rödakorsveckan i maj och Hungerdagen i september.

Du kan fritt använda och ändra på materialet för morgonsamlingarna.

I år firar vi vändagen för trettionde gången i Finland. Under vändagen vill Finlands Röda Kors påminna om medmänsklighet och om att stå på de svagas sida. Upp till en femtedel av barn och ungdomar i Finland har upplevt ensamhet i något skede av livet. Morgonsamlingarna får oss att fundera över ensamhet och vad var och en av oss kan göra för att minska den.
Under veckan mot rasism vill Röda Korset påminna människor om det kollektiva ansvar vi alla har när det gäller att skapa ett klimat utan rasism där alla behandlas lika. Var och en av oss har möjlighet att påverka sin närmaste krets eller samhället på ett större plan. Attityder och beteendemönster sprids genom förebilder.  Vi tror att var och en av oss har fördomar. Att känna igen sina egna fördomar är det första steget mot att göra sig av med dem.
Att kalla på hjälp och ringa 112 lärs ut under morgonsamlingarna. På trygghetstavlan söker vi efter farfars adress och påminner om att man inte bara ska gå förbi någon som behöver hjälp.Vem som helst kan råka ut för en olycka. Vem som helst kan råka vara påplats, när en olycka har skett. Det viktigaste är att du vågar stanna. Om det behövs hjälp till olycksplatsen, ring nödnummer 112.

Kampanjer