Ordna ett jippo eller en temadag i din skola

Miisa Kaartinen
Fotograf: Miisa Kaartinen

Behöver du idéer för att ordna jippon för elever i olika åldrar? Har ni temadagar i er skola eller behov av lördagsprogram?

Beställ Skolornas nyhetsbrev

Beställ Skolornas nyhetsbrev då får du vårt nyhetsbrev per e-post några gånger om året.

Då får du färsk information om material som stöder undervisningen, om evenemang och aktuella samtalsämnen.

Klicka här för att beställa Skolornas nyhetsbrev >>

Unga är en viktig länk i Röda Korsets hjälpkedja

Genom att komma med i vår verksamhet får ungdomar mod att tala för dem som behöver stöd, stå upp för det goda och ta ställning.

Genom att delta i insamlingar ökar ungdomarna Röda Korsets beredskap att snabbt hjälpa människor efter naturkatastrofer, eldsvåda eller väpnade konflikter. Ordnar man ett jippo i samband med insamlingen får barnen och ungdomarna tillsammans göra gott vilket ofta är bra för klassandan.

Röda Korsets evenemang och kampanjer:

Hungerdagsinsamlingen (alla skolstadier, september)

Kampanjen Bokmånad (lågstadier, när som helst)

Dagsverkesinsamling (högstadier och gymnasier, när som helst)

Katastrofinsamling (alla skolstadier, när en katastrof inträffat)

Vändagen (alla skolstadier, 14.2)

Veckan mot rasism (alla skolstadier, mars)

Rödakorsveckan (alla skolstadier, maj)

Ville Palonen

Hungerdagens bössinsamling genomförs återigen 24–26.9.2020. Förra året inbringade insamlingen cirka 2 430 000 euro till Röda Korsets katastroffond.

I maj firas Rödakorsveckan världen över. I år betonar vi betydelsen av kunskaper i första hjälpen och utmanar också skolelever att testa sina kunskaper och lära sig nytt.

Välkommen till Bokmånaden, Röda Korsets kampanj som kombinerar böcker, internationalitet och hjälp från barn till barn. Ju mer eleverna läser, desto mer hjälper de katastrofers offer.

Hanna Linnakko

Eleverna kan hjälpa ungdomar med svårigheter i hemlandet eller lindra barns nöd längre borta i världen genom att delta i dagsverksinsamlingen.