Är du orolig för en ung elev?

Joonas Brandt/ Finlands Röda Kors
Vem som helst kan kontakta ett skyddshus när de möter en ung person som är i en svår situation eller behöver hjälp.
Fotograf: Joonas Brandt/ Finlands Röda Kors

De ungas skyddshus hjälper unga i olika livsskeden och deras familjer i vardagens problem och kriser. Om du känner oro för en elev erbjuder vi hjälp.

Sådant som väcker oro kan vara till exempel upprepad skolfrånvaro, en uppochnedvänd dygnsrytm, knappa resurser och svårigheter att klara vardagen eller konflikter mellan familjemedlemmar. I skyddshuset funderar vi tillsammans hur situationen kunde lösas.

De ungas skyddshus finns i Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors och Åbo. Vi hjälper också i hela landet per telefon och på nätet.

Lärare, kontakta oss eller tipsa din elev om oss

Vem som helst kan kontakta skyddshuset: till exempel en lärare, den unga själv eller familjen. Skyddshusen är öppna nästan dygnet runt på vardagar och från kväll till morgon, klockan 17-10, på veckoslut.

I skyddshuset kan den unga och hans eller hennes familj få stöd av många slag, bland annat diskussionshjälp. Den unga kan också vid behov tillfälligt övernatta i skyddshuset.

Skolans personal kan konsultera dem som arbetar i skyddshuset för att hitta lämplig hjälp. Du kan också tipsa den unga och familjen om oss.

Samarbetet mellan skolan och skyddshuset

Det lokala skyddshuset samarbetar med områdets skolor och läroinrättningar. Samarbetet skräddarsys enligt skolans och elevernas behov.

Kontakta det lokala skyddshuset och kom överens om en träff!

Läs mer om De ungas skyddshus.