Dagsverkesinsamling

Hanna Linnakko
Ibrahim Malla

Eleverna kan hjälpa ungdomar med svårigheter i hemlandet eller lindra barns nöd längre borta i världen genom att delta i dagsverksinsamlingen.

Beställ lärarens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas till din e-post 6-8 gånger om året.

Brevet innehåller information om Röda Korsets skolkampanjer, insamlingar och annat aktuellt och intressant.

Klicka här och beställ lärarens nyhetsbrev >>

Unga hjälper unga!

Ni avgör själva om ni ger era dagsverkslöner till krisarbetet i De ungas skyddshus i Finland eller till biståndsarbetet i Syrien.

Det är väldigt enkelt att ordna en dagsverkesinsamling!

 • Deltagandet i insamlingen är frivilligt för eleverna.
 • Röda Korset ger er färdiga material och anvisningar. Allt material är kostnadsfritt.
 • Skolan kan själv avgöra när insamlingen ordnas.
 • Eleverna skaffar själva en arbetsplats t.ex. på ett lokalt företag eller kommer överens om att jobba t.ex. hemma.
 • Den rekommenderade dagsverkessumman är 12 €.
 • Röda Korset försäkrar eleverna för insamlingsdagen. 

Anmäl er eller be om information!

Kontaktperson: koordinator Markus Högmander, markus.hogmander(a)rodakorset.fi.

Uppge följande uppgifter när du anmäler dig:

 • Skolans namn och adress
 • Ditt eget namn och dina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post)
 • Antalet elever som deltar i dagsverkesinsamlingen
 • Vilket datum ni ska ordna insamlingen
 • Kommer ni att ge pengarna till Syrien eller till De ungas skyddhus

Efter anmälningen får du av Röda Korset en arbetsgivarblankett och instruktioner för redovisning av pengarna. De innehåller insamlingstillståndet och ett skolspecifikt referensnummer.

OBS! Pengarna som samlats in med Röda Korsets insamlingstillstånd måste överföras i sin helhet till Röda Korset.

Material och anvisningar

Gratis material och anvisningar för planering och genomförande av dagsverkesinsamlingen hittar du i PDF-format året runt på Röda Kors webbutik.

Hjälp till De ungas skyddshus

Det blir fnurror på tråden i alla människors liv. Röda Korsets skyddshus för unga hjälper ungdomar under 19 år och deras familjer att reda ut kriser som har uppstått hemma eller i skolan.

Skyddshus finns i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors och Åbo och där finns alltid en neutral vuxen man kan tala med. Den unga kan dessutom tillfälligt övernatta på skyddshuset och också få en vän/stödperson. Man kan även få rådgivning via telefon eller chatt. Tjänsterna i skyddshusen är avgiftsfria. Tidsbeställning eller remiss behövs inte.

Läs mer om De ungas skyddshus

Hjälp till Syrien

I samband med katastrofer och konflikter hjälper Röda Korset först de människor som är mest sårbara och utsatta, som barn. Hjälpen består av räddningsinsatser, vård, bistånd och rehabilitering, men också långsiktigt utvecklingsarbete för att uppnå människovärdiga förhållanden. År 2018 riktas dagsverkslönerna via katastroffonden till biståndsarbete i Syrien.

Läs mer om katastroffonden