Dagsverkesinsamling

Hanna Linnakko
Ibrahim Malla

Eleverna kan hjälpa ungdomar med svårigheter i hemlandet eller lindra barns nöd längre borta i världen genom att delta i dagsverksinsamlingen.

Beställ lärarens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas till din e-post 6-8 gånger om året.

Brevet innehåller information om Röda Korsets skolkampanjer, insamlingar och annat aktuellt och intressant.

Klicka här och beställ lärarens nyhetsbrev >>

Unga hjälper unga!

Ni avgör själva om ni ger era dagsverkslöner till krisarbetet i De ungas skyddshus i Finland eller till Finlands Röda Kors Katastroffond.

Det är enkelt att ordna en dagsverkesinsamling

 • Anmäl er till projektchef Eeva Arrajoki, 040 181 3920, eeva.arrajoki@rodakorset.fi.
 • Deltagandet i insamlingen är frivilligt för eleverna.
 • Skolan kan själv avgöra när insamlingen ordnas.
 • Eleverna skaffar själva en arbetsplats t.ex. på ett lokalt företag eller kommer överens om att jobba t.ex. hemma.
 • Den rekommenderade dagsverkessumman är 12 €.
 • Röda Korset försäkrar eleverna för insamlingsdagen. 

OBS! Pengarna som samlats in med Röda Korsets insamlingstillstånd måste överföras i sin helhet till Röda Korset.

 

Anmäl er eller be om information!

Kontaktperson: Projektchef Eeva Arrajoki, 040 181 3920, eeva.arrajoki@rodakorset.fi.

Uppge följande uppgifter när du anmäler dig:

 • Skolans namn och adress
 • Ditt eget namn och dina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post)
 • Antalet elever som deltar i dagsverkesinsamlingen
 • Vilket datum ni ska ordna insamlingen
 • Kommer ni att ge pengarna till Syrien eller till De ungas skyddhus

Efter anmälningen får du av Röda Korset en arbetsgivarblankett och instruktioner för redovisning av pengarna. De innehåller insamlingstillståndet och ett skolspecifikt referensnummer.

Hjälp till De ungas skyddshus

Det blir fnurror på tråden i alla människors liv. Röda Korsets skyddshus för unga hjälper ungdomar under 19 år och deras familjer att reda ut kriser som har uppstått hemma eller i skolan.

Skyddshus finns i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors och Åbo och där finns alltid en neutral vuxen man kan tala med. Den unga kan dessutom tillfälligt övernatta på skyddshuset och också få en vän/stödperson. Man kan även få rådgivning via telefon eller chatt. Tjänsterna i skyddshusen är avgiftsfria. Tidsbeställning eller remiss behövs inte.

Läs mer om De ungas skyddshus

Samla in till Katastroffonden: klimatförändring och Röda Korset

 
Den globala temperaturökningen leder till ett ökat antal extrema väderfenomen och naturkatastrofer. De som drabbas hårdast av dessa omständigheter är världens fattigaste och mest utsatta människor, vilka samtidigt är de som minst bidrar till uppkomsten av klimatförändringen. 
 
Röda Korset prioriterar de mest missgynnade i sitt klimatarbete. Vårt motto i klimatarbete är "ingen ska lämnas ensam".  
 
Vi hjälper människor och samfund att förbereda sig för de långsiktiga effekterna av klimatförändringen, liksom även för plötsliga naturkatastrofer och möjligheterna att klara av dessa så väl som möjligt.  
 

Klimatförändringen påverkar människors liv på många olika sätt: 

 

Torka 

Torkan försvårar jordbruk och boskapsskötsel. Människor svälter, eftersom det blir omöjligt för familjer att försörja sig av egen kraft. Situationen är just nu sådan, till exempel i många länder i södra Afrika. 
Utarmning av snötäcken betyder i de områden som är beroende av dem mindre vatten för bevattning och som dricksvatten. Detta har bland annat skett i Tadzjikistan.  
 

Extrema väderförhållanden 

Tropiska stormar förstör med allt större kraft byggnader och infrastrukturer. Det är vad som hände t.ex. i Moçambique, som på våren drabbades av stormen Idai, som bedöms ha blivit kraftigare till följd av klimatförändringen.   
Intensifierade kraftiga regn orsakar allt allvarligare översvämningar och jordskred och ödelägger jordbruksområden.  
På grund av förorenat översvämningsvatten sprider sig infektionssjukdomar snabbt.  
I Finland hotar vinterstormar och sommarens värmeböljor särskilt den äldre befolkningen. 
 

Konflikter och migration  

Många är tvungna att lämna sina hem permanent på grund av klimatförändringen  eller miljökatastrofer . 
Konflikter kan uppstå mellan människor och samfund när man är tvingas , konkurrera  om knappa  naturresurser. 
 

Vad gör Röda Korset? 

Vi arbetar på platser där människor faktiskt upplever effekterna av klimatförändringen. Vi hjälper lokala samfund: 
att utveckla katastrofberedskap och minska de skador som orsakats av extrema väderförhållanden. 
att förhindra effekterna av klimatförändringen med hjälp av varningssystem. 
Att utveckla och diversifiera sin livsmedelsproduktion. 
Vi erbjuder hälsotjänster åt samfund och säkerställer tillgången till rent vatten.   
I stora katastrofsituationer skickar vi snabbt förnödenheter och hjälparbetare till platsen.   
I Finland hjälper frivilliga dem som drabbas av vinterstormar och värmeböljor genom att besöka äldre människor och distribuera förnödenheter under strömavbrott. 
 

Vad fås tillstånd med donationerna? 

2 €: livräddande antibiotika  för ett barn som blivit sjukt av smutsigt vatten  
10 €: en liten köksträdgård för en familj för diversifierat och självförsörjande livsmedelsintag i ett område som lider av livsmedelsbrist 
15 €: rent vatten till ett barn under ett helt år i en region som plågas av torka 
30 €: Sex varma täcken till en familj som har förlorat sitt hem, till exempel vid en orkan 
 

Läs mer om Katastroffonden