Hungerdagsinsamlingen 26–28.9.2019 passar alla skolelever

Sakari Piippo
Varje dag hämtar tolvåriga Lailo i Tadzjikistan vatten från ett dike åt sin familj, som använder vattnet till matlagning och att tvätta sig. Lailo har ofta ont i magen. Hon fantiserar om rent vatten.
Fotograf: Sakari Piippo

Under Hungerdagen 26–28.9. insamlades cirka 1 112 000 euro till Finlands Röda Kors katastroffond. I år var drygt 12 000 frivilliga bössinsamlare i farten på cirka 400 orter.

Vem är Hungerdagsinsamlingen lämplig för?

Hungerdagsinsamlingen är i många skolor en tradition som eleverna minns i flera år.
 
Skolelever i alla åldrar kan delta i Hungerdagsinsamlingen. Läs tipsen och beställ insamlingsmaterialet:
 
 
Till materialet hör bland annat en morgonsamling, program för lektioner, insamlingsbössor i papp och annat roligt och användbart.
 

Kontakta oss och fråga om skolornas Hungerdag

Projektchef Eeva Arrajoki, 040 181 3920, eeva.arrajoki@rodakorset.fi.
 

Vad är Hungerdagen?

Under Hungerdagen samlar vi in medel till Röda Korsets katastroffond. Pengar som inte är öronmärkta för ett särskilt objekt kan användas snabbt precis där de behövs mest.
 
I Finland går medel ur katastroffonden bland annat till att hjälpa familjer som förlorat sitt hem i en brand, att ge psykiskt stöd, integrera asylsökande och stöda Frivilliga räddningstjänstens verksamhet. Utomlands agerar vi vid katastrofer och konflikter. I praktiken går arbetet ut på att rädda, vårda, hjälpa och rehabilitera människor.
 

Klimatförändringen och Röda Korset

 
Den globala temperaturökningen leder till ett ökat antal extrema väderfenomen och naturkatastrofer. De som drabbas hårdast av dessa omständigheter är världens fattigaste och mest utsatta människor, vilka samtidigt är de som minst bidrar till uppkomsten av klimatförändringen. 
 
Röda Korset prioriterar de mest missgynnade i sitt klimatarbete. Vårt motto i klimatarbete är "ingen ska lämnas ensam".  
 
Vi hjälper människor och samfund att förbereda sig för de långsiktiga effekterna av klimatförändringen, liksom även för plötsliga naturkatastrofer och möjligheterna att klara av dessa så väl som möjligt.  
 

Klimatförändringen påverkar människors liv på många olika sätt: 

 

Torka 

Torkan försvårar jordbruk och boskapsskötsel. Människor svälter, eftersom det blir omöjligt för familjer att försörja sig av egen kraft. Situationen är just nu sådan, till exempel i många länder i södra Afrika. 
Utarmning av snötäcken betyder i de områden som är beroende av dem mindre vatten för bevattning och som dricksvatten. Detta har bland annat skett i Tadzjikistan.  
 

Extrema väderförhållanden 

Tropiska stormar förstör med allt större kraft byggnader och infrastrukturer. Det är vad som hände t.ex. i Moçambique, som på våren drabbades av stormen Idai, som bedöms ha blivit kraftigare till följd av klimatförändringen.   
Intensifierade kraftiga regn orsakar allt allvarligare översvämningar och jordskred och ödelägger jordbruksområden.  
På grund av förorenat översvämningsvatten sprider sig infektionssjukdomar snabbt.  
I Finland hotar vinterstormar och sommarens värmeböljor särskilt den äldre befolkningen. 
 

Konflikter och migration  

Många är tvungna att lämna sina hem permanent på grund av klimatförändringen eller miljökatastrofer . 
Konflikter kan uppstå mellan människor och samfund när man är tvingas, konkurrera  om knappa naturresurser. 
 

Vad gör Röda Korset? 

Vi arbetar på platser där människor faktiskt upplever effekterna av klimatförändringen. Vi hjälper lokala samfund: 
att utveckla katastrofberedskap och minska de skador som orsakats av extrema väderförhållanden. 
att förhindra effekterna av klimatförändringen med hjälp av varningssystem. 
Att utveckla och diversifiera sin livsmedelsproduktion. 
Vi erbjuder hälsotjänster åt samfund och säkerställer tillgången till rent vatten.   
I stora katastrofsituationer skickar vi snabbt förnödenheter och hjälparbetare till platsen.   
I Finland hjälper frivilliga dem som drabbas av vinterstormar och värmeböljor genom att besöka äldre människor och distribuera förnödenheter under strömavbrott. 
 

Vad fås tillstånd med donationerna? 

2 €: livräddande antibiotika  för ett barn som blivit sjukt av smutsigt vatten  
10 €: en liten köksträdgård för en familj för diversifierat och självförsörjande livsmedelsintag i ett område som lider av livsmedelsbrist 
15 €: rent vatten till ett barn under ett helt år i en region som plågas av torka 
30 €: Sex varma täcken till en familj som har förlorat sitt hem, till exempel vid en orkan 
Sakari Piippo

Under Hungerdagen 26–28.9. insamlades cirka 1 112 000 euro till Finlands Röda Kors katastroffond. I år var drygt 12 000 frivilliga bössinsamlare i farten på cirka 400 orter.

Sakari Piippo

Under Hungerdagen 26–28.9. insamlades cirka 1 112 000 euro till Finlands Röda Kors katastroffond. I år var drygt 12 000 frivilliga bössinsamlare i farten på cirka 400 orter.