Hungerdagsinsamling för lågstadier

Mikko Vähäniitty
På Hungerdagen funderar vi på betydelsen av att hjälpa och gör många slags roliga saker tillsammans
Fotograf: Mikko Vähäniitty

Hungerdagen kommer igen! Bössinsamling ordnas 24–26.9.2020.

Beställ Skolornas nyhetsbrev

Beställ Skolornas nyhetsbrev då får du vårt nyhetsbrev per e-post några gånger om året.

Då får du färsk information om material som stöder undervisningen, om evenemang och aktuella samtalsämnen.

Klicka här för att beställa Skolornas nyhetsbrev >>

Så här kan skolan delta i Hungerdagen

 • Gör lektionsuppgifter för Hungerdagen under ledning av läraren eller som självständigt arbete.
 • Grunda en nätinsamling och samla donationer till Röda Korsets konto.
 • Ordna bössinsamling i skolan. Ni kan också samla medel genom att ordna disco, basar, konstutställning eller till och med ett friluftsevenemang.
 • Anslut er till Röda Korsets insamlingsgrupp utanför skolan.

Nya, digitala läromaterial

I vår läromedelstjänst hittar du digitalt material som är lätt att använda och gratis för Hungerdagen i din skola.

Det lönar sig att logga in i tjänsten, så att du ser allt av lärarens innehåll och får tilläggsanvisningar för att utnyttja materialet. Eleverna kan använda materialen på många olika terminaler utan att inloggning.

För Hungerdagen i din skola innehåller tjänsten bl.a.

 • Morgonsamlingen
 • Kort inledning om varför och vem Röda Korset hjälper
 • Uppgifter att fundera på där man diskuterar betydelsen av att hjälpa och få hjälp
 • Berättelser från Swaziland: 16-åriga Thabile har lämnat ensam för att ta hand om sina två bröder och sin lilla baby. 18-åriga Temahlunguane går i skolan, men hans mamma har inte alltid råd att köpa skoltillbehör.
 • Det finns mycket funktionellt tilläggsmaterial som kan göras på lektionen eller hemma
 • Experthjälpartest

Gör så här

 • Gå till läromedelstjänsten
 • Skapa ett användarnamn och logga in i tjänsten som lärare
 • Menyn Utbildningsnivå: Välj Lågklasser. Menyn Temaveckor och evenemang: Välj Hungerdagen
 • Bekanta dig med materialen och välj de som är lämpliga för dig

Tips på en enkel och rolig insamling

Berätta om insamlingen till elevernas föräldrar och närmaste krets

 • Ladda ner insamlingsmaterialet (bl.a. information om insamlingen och hur medlen används, infobrev till föräldrarna, färdiga Wilma-meddelanden, Hungerdagsdiplom mm.) i materialpaketet som finns nere på sidan.

Välj det insamlingsalternativ som är lämpligast

Be att donationerna inbetalas till konto

 • Katastroffondens konto är OP FI52 5000 0120 4156 73. Använd referensnumret för din skola. Du får det till din e-post när du beställer material i nätbutiken eller bekantar dig med Hungerdagsuppgifterna i läromedelstjänsten.

Starta en nätinsamling

 • Skapa en egen insamlingssida för skolan eller klassen på oma.punainenristi.fi.
 • Ladda ner anvisningen för att starta en insamling och tips för insamlingen i materialpaketet som finns nere på sidan.

Delta i bössinsamlingen

 • Insamling i skolorna: Beställ engångsbössor och insamlingsaffischer i nätbutiken senast 14.9.2020.
 • Insamling utanför skolan: Låna plastbössor och insamlingsvästar av närmaste frivillig. Du får hens kontaktuppgifter från distriktsbyrån i din region.
 • Insamling tillsammans med FRK:s frivilliga: Kontrollera med distriktsbyrån i din region vem som organiserar insamlingen på din ort.

Ordna ett evenemang

 • Samla medel genom att ordna disco, basar, konstutställning eller till och med ett friluftsevenemang.
 • Beställ engångsbössor för evenemanget och övrigt insamlingsmaterial i nätbutiken senast 14.9.2020.

Överför de insamlade medlen till organisationen

 • Insamling till konto: Redovisning behöver inte göras. Pengarna går direkt till katastroffonden.
 • Nätinsamling: Redovisning behöver inte göras. Pengarna går direkt till katastroffonden.
 • Insamling i engångsbössor: Gör inbetalningen till katastroffondens konto OP FI52 5000 0120 4156 73 genom att använda din skolas referensnummer. Du får den till din e-post när du beställer bössor i nätbutiken.
 • Insamling i plastbössor: Redovisning behöver inte göras. De frivilliga sköter om innehållet i bössorna när du returnerar dem.
 • Insamling tillsammans med frivilliga: Redovisning behöver inte göras. De frivilliga sköter om bössornas innehåll.
 • Insamling med hjälp av ett evenemang: Gör inbetalningen till katastroffondens konto OP FI52 5000 0120 4156 73 genom att använda din skolas referensnummer. Du får den till din e-post när du beställer insamlingsmaterial i nätbutiken.

Du beaktar väl även detta

Genomför Hungerdagsinsamlingen i din skola på så vis att eleverna inte råkar i ojämlik ställning på grund av det. Det är bra att placera insamlingspunkten på en plats som är tillgänglig och trygg, så att alla kan delta i insamlingen.

Det är alltid lärarna eller övrig personal i skolan som ansvarar för insamlingsbössorna och övriga insamlingsredskap. Om ni utför insamling utanför skolan ska eleverna i årskurs 1–6 alltid färdas med en vuxen.

Skolan genomför Hungerdagsinsamlingen underordnad Röda Korsets insamlingstillstånd och alla insamlade medel ska betalas till organisationen.

Så här hjälper de insamlade medlen

 • 1,00 €: andningsskydd för frivilliga i Finland
 • 1,20 €: tvål till en som lever i ett flyktingläger
 • 3,80 €: mat till en familj för tre dagar
 • 15 €: fruktträd för självförsörjande näringstillgång
 • 50 €: utbildning i mentalt stöd för en frivillig i Finland
 • 160 €: kläder till en som förlorat sitt hem i en eldsvåda i Finland

Hungerdagstävling 2020

Varje skola som deltar i Hungerdagsinsamlingen är med i en tävling där priset är en resa till startpunkten för Röda Korsets biståndsmaterial, logistikcentralen i Tammerfors. I resan ingår introduktion i praktisk katastrofhjälp, biståndsmaterial och fältsjukhus, bussresa för cirka 40 personer samt lunch.

Vinnarskolan kontaktas när Hungerdagsinsamlingen har avslutats för att överenskomma om researrangemangen.

Kolla tävlingsreglerna i materialpaketet som finns nere på sidan.

Kontakta oss och fråga om Hungerdagen

Om du har allmänna frågor om Hungerdagen eller Röda Korsets verksamhet, kontakta centralbyrån: Eeva Arrajoki tfn 040 181 3920, eeva.arrajoki@rodakorset.fi.

Om du behöver praktisk hjälp för att ordna insamlingen, kontrollera med distriktsbyrån i din region vem som organiserar insamlingen på din ort.