Hungerdagsinsamling för äldre elever

Marjaana Malkamäki
På Hungerdagen kan eleverna hjälpa på många sätt.
Fotograf: Marjaana Malkamäki

Hungerdagen kommer igen! Bössinsamling ordnas 24–26.9.2020

Beställ Skolornas nyhetsbrev

Beställ Skolornas nyhetsbrev då får du vårt nyhetsbrev per e-post några gånger om året.

Då får du färsk information om material som stöder undervisningen, om evenemang och aktuella samtalsämnen.

Så här kan skolan delta i Hungerdagen

 • Gör lektionsuppgifter för Hungerdagen under ledning av läraren eller som självständigt arbete.
 • Grunda en nätinsamling och samla donationer till Röda Korsets konto.
 • Ordna bössinsamling i skolan. Ni kan också samla medel genom att ordna disco, basar, konstutställning eller till och med ett friluftsevenemang.
 • Anslut er till Röda Korsets insamlingsgrupp utanför skolan.

Nya, digitala läromaterial

I vår läromedelstjänst hittar du digitalt material som är lätt att använda och gratis för Hungerdagen i din skola.

Det lönar sig att logga in i tjänsten, så att du ser allt av lärarens innehåll och får tilläggsanvisningar för att utnyttja materialet. Eleverna kan använda materialen på många olika terminaler utan att inloggning.

För Hungerdagen i din skola innehåller tjänsten bl.a.

 • Morgonsamlingen
 • Kort inledning om varför och vem Röda Korset hjälper
 • Uppgifter att fundera på där man diskuterar betydelsen av att hjälpa och få hjälp
 • Berättelser från Swaziland: 16-åriga Thabile har lämnat ensam för att ta hand om sina två bröder och sin lilla baby. 18-åriga Temahlunguane går i skolan, men hans mamma har inte alltid råd att köpa skoltillbehör.
 • Instruktioner för att tillreda en swaziländsk måltid på lektionen i huslig ekonomi
 • Det finns mycket funktionellt tilläggsmaterial som kan göras på lektionen eller hemma
 • Experthjälpartest

Gör så här

 • Gå till läromedelstjänsten
 • Skapa ett användarnamn och logga in i tjänsten som lärare
 • Menyn Utbildningsnivå: Välj Högklasser. Menyn Temaveckor och evenemang: Välj Hungerdagen
 • Bekanta dig med materialen och välj de som är lämpliga för dig

Tips på en enkel och rolig insamling

Berätta om insamlingen till elevernas föräldrar och närmaste krets

 • Ladda ner insamlingsmaterialet (bl.a. information om insamlingen och hur medlen används, infobrev till föräldrarna, färdiga Wilma-meddelanden, Hungerdagsdiplom mm.) i materialpaketet som finns nere på sidan.

Välj det insamlingsalternativ som är lämpligast

Be att donationerna inbetalas till konto

 • Katastroffondens konto är OP FI52 5000 0120 4156 73. Använd referensnumret för din skola. Du får det till din e-post när du beställer material i nätbutiken eller bekantar dig med Hungerdagsuppgifterna i läromedelstjänsten.

Starta en nätinsamling

 • Skapa en egen insamlingssida för skolan eller klassen på oma.punainenristi.fi.
 • Ladda ner anvisningen för att starta en insamling och tips för insamlingen i materialpaketet som finns nere på sidan.

Delta i bössinsamlingen

 • Insamling i skolorna: Beställ engångsbössor och insamlingsaffischer i nätbutiken senast 14.9.2020.
 • Insamling utanför skolan: Låna plastbössor och insamlingsvästar av närmaste frivillig. Du får hens kontaktuppgifter från distriktsbyrån i din region.
 • Insamling tillsammans med FRK:s frivilliga: Kontrollera med distriktsbyrån i din region vem som organiserar insamlingen på din ort.

Ordna ett evenemang

 • Samla medel genom att ordna disco, basar, konstutställning eller till och med ett friluftsevenemang.
 • Beställ engångsbössor för evenemanget och övrigt insamlingsmaterial i nätbutiken senast 14.9.2020.

Överför de insamlade medlen till organisationen

 • Insamling till konto: Redovisning behöver inte göras. Pengarna går direkt till katastroffonden.
 • Nätinsamling: Redovisning behöver inte göras. Pengarna går direkt till katastroffonden.
 • Insamling i engångsbössor: Gör inbetalningen till katastroffondens konto OP FI52 5000 0120 4156 73 genom att använda din skolas referensnummer. Du får den till din e-post när du beställer bössor i nätbutiken.
 • Insamling i plastbössor: Redovisning behöver inte göras. De frivilliga sköter om innehållet i bössorna när du returnerar dem.
 • Insamling tillsammans med frivilliga: Redovisning behöver inte göras. De frivilliga sköter om bössornas innehåll.
 • Insamling med hjälp av ett evenemang: Gör inbetalningen till katastroffondens konto OP FI52 5000 0120 4156 73 genom att använda din skolas referensnummer. Du får den till din e-post när du beställer insamlingsmaterial i nätbutiken.

Du beaktar väl även detta

Genomför Hungerdagsinsamlingen i din skola på så vis att eleverna inte råkar i ojämlik ställning på grund av det. Det är bra att placera insamlingspunkten på en plats som är tillgänglig och trygg, så att alla kan delta i insamlingen.

Det är alltid lärarna eller övrig personal i skolan som ansvarar för insamlingsbössorna och övriga insamlingsredskap. Om ni genomför insamling utanför skolan rör sig elever i årskurs 7–9 alltid parvis. Myndiga elever kan genomföra insamling självständigt.

Skolan genomför Hungerdagsinsamlingen underordnad Röda Korsets insamlingstillstånd och alla insamlade medel ska betalas till organisationen.

Så här hjälper de insamlade medlen

 • 1,00 €: andningsskydd för frivilliga i Finland
 • 1,20 €: tvål till en som lever i ett flyktingläger
 • 3,80 €: mat till en familj för tre dagar
 • 15 €: fruktträd för självförsörjande näringstillgång
 • 50 €: utbildning i mentalt stöd för en frivillig i Finland
 • 160 €: kläder till en som förlorat sitt hem i en eldsvåda i Finland

Hungerdagstävling 2020

Varje skola som deltar i Hungerdagsinsamlingen är med i en tävling där priset är en resa till startpunkten för Röda Korsets biståndsmaterial, logistikcentralen i Tammerfors. I resan ingår introduktion i praktisk katastrofhjälp, biståndsmaterial och fältsjukhus, bussresa för cirka 40 personer samt lunch.

Vinnarskolan kontaktas när Hungerdagsinsamlingen har avslutats för att överenskomma om researrangemangen.

Kolla tävlingsreglerna i materialpaketet som finns nere på sidan.

Kontakta oss och fråga om Hungerdagen

Om du har allmänna frågor om Hungerdagen eller Röda Korsets verksamhet, kontakta centralbyrån: Eeva Arrajoki, tfn 040 181 3920, eeva.arrajoki@rodakorset.fi.

Om du behöver praktisk hjälp för att ordna insamlingen, kontrollera med distriktsbyrån i din region vem som organiserar insamlingen på din ort.