Insamlingen Hungerdagen 15–17.9.2016 passar för alla skolstadier

Hungerdagen ger skolor ett utmärkt tillfälle att gripa verket an och hjälpa människor både nära och fjärran.

Lågstadier

Pyssla en Hjälpnöffe: Från skräp till pengar – pyssla tillsammans med eleverna färggranna Hjälpnöffar av tomma mjölkkartonger och samla in bidrag av de vuxna där hemma.

För att pyssla ihop en Hjälpnöffe behöver du bara tomma mjölkkartonger och pysselmaterial, fantasin sköter resten: en färdig Hjälpnöffe kan se ut som en
gris, ett troll, en bil, ett hus, en månraket eller vad som helst!

Det lönar sig att börja med pysslandet redan i augusti. I början av september skickas Hjälpnöffarna till hemmen för insamlingsarbetet. Nöffarna kommer välgödda tillbaka till skolan i samband med Hungerdagen. Klassens insamlingsbelopp består av dessa bidrag.

Lätta anvisningar för det här pysslet kan du beställa i vår webbutik från och med början av augusti.

OBS! Hjälpnöffar kan inte användas som insamlingsbössor. Om ni vill samla utanför hemmet, beställ vänligen en avgiftsfri officiell insamlingsbössa på vår webbutik från och med början av augusti.

Fart på bössorna: Beställ insamlingsbössor till skolan och låt dem gå runt i klassrummen. Insamlingsmaterialet kan du beställa avgiftsfritt i vår webbutik från och med början av augusti. Du kan också skapa en elektronisk insamlingsbössa och dela den webben och Facebook samt per e-post. 

Äldre elever

Ett varv runt byn: Gör en runda på lokala barer och kaféer med era insamlingsbössor. Rolig utstyrsel och tacksånger gör givarna generösa. Insamligsvästar och  bössor av plast kan lånas från Röda Korsets distriktsbyråer.

Fart på bössorna: Beställ insamlingsbössor av papper till skolan och låt dem gå runt i klassrummen. Gratis insamlingsmaterial finns att beställa i vår webbutik från och med början av augusti. Ni kan också grunda en elektronisk insamlingsbössa och dela den på webb, Facebook och e-post.

Morgonsamlingar

Morgonsamlingstexterna för år 2016 kan du enkelt ladda ned i materialpaketet längst ner på sidan från och med början av augusti. OBS! Du kan också utnyttja morgonsamlingar från tidigare år.

Hungerdagen 2016-tävlingen

Alla skolor som deltar i insamlingen Hungerdagen kan delta i en tävling där priset är en utfärd till Röda Korsets logistikcentrum i Tammerfors, den plats där våra biståndsförsändelser startar.

Under utfärden får man bekanta sig med praktisk katastrofhjälp, biståndsutrustning och fältsjukhus. I priset ingår lunch samt bussfärden till och från Kalkku för cirka 40 personer.

I tävlingen kan man delta genom en länk på denna sida i början av augusti. Tävlingsreglerna finns i materialpaketet längst ner på sidan. Tävlingen pågår till slutet av oktober.

Varför ordnas insamlingen Hungerdagen?

Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. I och med att pengarna inte på förhand har bundits till något specifikt mål kan de snabbt användas där hjälp behövs allra mest.

I Finland används pengar ur katastroffonden bl.a. till att hjälpa familjer som har mist sitt hem i en eldsvåda, till att ge psykiskt stöd och till att stöda Frivilliga räddningstjänstens verksamhet. Utomlands hjälper vi i samband med katastrofer och konflikter. I praktiken handlar vårt arbete om att rädda, vårda, bistå och rehabilitera människor.

Mer information

Om du har frågor om hur man kan genomföra Hungerdagen i skolor eller om insamlingsmaterialet är det bara att ta kontakt med medelanskaffningsplanerare Eeva Arrajoki, 020 701 2274, eeva.arrajoki(a)rodakorset.fi.

 

De pengar som samlas in under Hungerdagen används till att hjälpa människor i Finland och runt om i världen. Morgonsamlingarna kan också användas självständigt till att inspirera till debatt. Önskar du som lärare tilläggs- och bakgrundsmaterial för att behandla temat asylsökande och flyktingar? Beställ tilläggsmaterialet via adressen johanna.kylmaoja@rodakorset.fi.

Kampanjer