Hungerdagsinsamlingen 26.–28.9.2019 passar alla skolelever

Saara Mansikkamäki
Anowaras familj på sex personer flydde från våldsamheterna i Myanmar till Bangladesh hösten 2017. Dottern, Kulsum, föddes för tidigt på Röda Korsets fältsjukhus och vägde bara 1475 gram.
Fotograf: Saara Mansikkamäki

Hungerdagsinsamlingen, i år den 26–28 september 2019, är i många skolor en tradition som eleverna minns ännu efter flera år.

 

Vem är Hungerdagsinsamlingen lämplig för?

Skolelever i alla åldrar kan delta i Hungerdagsinsamlingen. Läs tipsen och beställ insamlingsmaterialet:
 

 

Till materialet hör bland annat en morgonsamling, program för lektioner, insamlingsbössor i papp och annat roligt och användbart.

Kontakta oss och fråga om skolornas Hungerdag

Koordinator Markus Högmander, 040 757 5601, markus.hogmander@rodakorset.fi.
 

Vad är Hungerdagen?

Under Hungerdagen samlar vi in medel till Röda Korsets katastroffond. Pengar som inte är öronmärkta för ett särskilt objekt kan användas snabbt precis där de behövs mest.
 
I Finland går medel ur katastroffonden bland annat till att hjälpa familjer som förlorat sitt hem i en brand, att ge psykiskt stöd, integrera asylsökande och stöda Frivilliga räddningstjänstens verksamhet. Utomlands agerar vi vid katastrofer och konflikter. I praktiken går arbetet ut på att rädda, vårda, hjälpa och rehabilitera människor.
 

Skriande behov av hjälp i Bangladesh

 
Förra året var ett av våra viktigaste objekt Bangladesh, dit mer än 950 000 människor har flytt från Myanmar. De som flytt bor i flyktingläger som sträcker sig så långt ögat kan nå och där förhållandena är extremt eländiga. Intill lägret finns Röda Korsets fältsjukhus, vars verksamhet Finlands Röda Kors ansvarar för till slutet av 2018.
 

Foto: Benjamin Suomela / SPR

Sjukhuset öppnades i oktober 2017 och sedan dess har man vårdat närmare 30 000 patienter. Sjukhusets personal består av fler än 30 internationella hjälparbetare, 3 lokala läkare, 21 sjukskötare, 4 barnmorskor, 2 laboratorietekniker och 1 farmaceut. Dessutom arbetar cirka 60 personer på sjukhuset i andra uppgifter, såsom tolkar, chaufförer, vakter och städare.
 
Många av dem som bor i lägret är i behov av specialvård, men Röda Korsets sjukhus är det enda stället där det är möjligt att utöver poliklinisk vård även få kirurgisk vård. Till exempel sker det många svåra förlossningar, och kejsarsnitt utförs regelbundet. Antalet patienter väntas öka, eftersom den annalkande regnperioden och dess efterverkningar ökar risken för smittsamma sjukdomar, såsom kolera.
 
Se 360-videon som presenterar sjukhuset: https://fieldhospital360.com/

 

Saara Mansikkamäki

Välkommen att delta i Hungerdagsinsamlingen. Läs tipsen och beställ det kostnadsfria materialet!

Saara Mansikkamäki

Välkommen att delta i Hungerdagsinsamlingen. Läs tipsen och beställ det kostnadsfria materialet!