Insamlingen Hungerdagen 15–17.9.2016 passar för alla skolstadier

Skolelever i alla åldrar kan delta i Hungerdagsinsamlingen. Se tips och beställ kostnadsfria material.

Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. I och med att pengarna inte på förhand har bundits till något specifikt mål kan de snabbt användas där hjälp behövs allra mest.

I Finland används pengar ur katastroffonden bl.a. till att hjälpa familjer som har mist sitt hem i en eldsvåda, till att ge psykiskt stöd och till att stöda Frivilliga räddningstjänstens verksamhet.

Utomlands hjälper vi i samband med katastrofer och konflikter. I praktiken handlar vårt arbete om att rädda, vårda, bistå och rehabilitera människor.

Hungerdagsaktiviteter för lågstadier

Pyssla ihop en Hjälpnöffe: Från skräp till pengar – pyssla tillsammans med eleverna färggranna Hjälpnöffar av tomma mjölkkartonger och samla in bidrag av de vuxna där hemma.

Det lönar sig att börja med pysslandet redan i augusti. I början av september skickas Hjälpnöffarna till hemmen för insamlingsarbetet. Nöffarna kommer välgödda tillbaka till skolan i samband med Hungerdagen. Klassens insamlingsbelopp består av dessa bidrag.

För att pyssla ihop en Hjälpnöffe behöver du bara tomma mjölkkartonger och pysselmaterial, fantasin sköter resten: en färdig Hjälpnöffe kan se ut som en gris, ett troll, en bil, ett hus, en månraket eller vad som helst!

Lätta anvisningar för det här pysslet kan du beställa i vår webbutik från och med 1.8.2016.

OBS! Hjälpnöffar kan inte användas som insamlingsbössor. Läs anvisningar för bössinsamlandet nedan.


Foto: Kaisa Sirén

Fart på bössorna: Beställ insamlingsbössor till skolan och låt dem gå runt i klassrummen. Insamlingsmaterialet kan du beställa avgiftsfritt i vår webbutik från och med 1.8.2016.

Du kan också skapa en elektronisk insamlingsbössa och dela den på webben och Facebook samt per e-post. Anvisningen för grundandet av en elektronisk bössa och insamlandet finns längst nere på sidan i materialpaketet. Du kan också utnyttja Röda Korsets elekroniska bössa.

Om ni vill samla in utanför skolan (lågstadie-elever alltid tillsammans med en vuxen) får ni insamlingsbössor i papp, namnskylt och insamlingsvästar från Röda Korsets distriktsbyråer.

Hungerdagstips för äldre elever

Ett varv runt byn och en insamling i skolan: Gör en runda på lokala barer och kaféer med era insamlingsbössor. Rolig utstyrsel och tacksånger gör givarna generösa. Insamlingsvästar och bössor i plast kan lånas från Röda Korsets distriktsbyråer. Högstadieelever rör sig alltid i par. Myndiga elever kan även samla in ensamma.

I skolan kan man låta t.ex. insamlingsbössor i papp gå runt i klasserna. Bössorna och insamlingsmaterialet kan du beställa avgiftsfritt i vår webbutik från och med 1.8.2016.

Fart på bössorna på webben: Man kan även samla in på webben.  Då behövs klassens eller skolans egna elektroniska insamlingsbössa.  Bössan delas på webben, på Facebook och per e-post. Anvisningar för grundandet av en elektronisk bössa och insamlandet finns längst nere på sidan i materialpaketet. Du kan också utnyttja Röda Korsets elekroniska bössa.

Morgonsamlingar

Hungerdagens morgonsamlingar kan du enkelt ladda ned i materialpaketet längst nere på sidan. OBS! Du kan också utnyttja morgonsamlingar från tidigare år.

Hungerdagen 2016-tävlingen

Alla skolor som deltar i insamlingen Hungerdagen kan delta i en tävling där priset är en utfärd till Röda Korsets logistikcentrum i Tammerfors, den plats där våra biståndsförsändelser startar.

Under utfärden får man bekanta sig med praktisk katastrofhjälp, biståndsutrustning och fältsjukhus. I priset ingår lunch samt bussfärden till och från Kalkku för cirka 40 personer.

I tävlingen kan man delta genom denna länk. Tävlingsreglerna finns i materialpaketet längst nere på sidan. Tävlingen pågår till slutet av oktober.

Mer information

Om du har frågor om hur man kan genomföra Hungerdagen i skolor eller om insamlingsmaterialet är det bara att ta kontakt med medelanskaffningsplanerare Eeva Arrajoki, 020 701 2274, eeva.arrajoki(a)rodakorset.fi.

 

Kampanjer