Hungerdagsinsamlingen – diskutera om att hjälpa och gör en god gärning

Ville Palonen
Genom Hungerdagens studiematerial får eleverna bekanta sig med 16-åriga Thabile, som bor i Swaziland. Hon sköter ensam sina två småbröder och sin lilla baby. Under dåliga tider räcker maten endast för en måltid om dagen.
Fotograf: Ville Palonen

Hungerdagens bössinsamling genomförs återigen 24–26.9.2020. Förra året inbringade insamlingen cirka 2 430 000 euro till Röda Korsets katastroffond.

Hungerdagstävlingen

Skolorna som deltar i Hungerdagen är med i en tävling där priset är en resa till startpunkten för Röda Korsets biståndsmaterial, logistikcentralen i Tammerfors.

I resan ingår introduktion i katastrofhjälp, biståndsmaterial och fältsjukhus, bussresa för cirka 40 personer samt lunch. 

Skolmaterialet för Hungerdagen finns i vår läromedelstjänst >>

Vad är Hungerdagsinsamlingen?

Hungerdagen är en insamling av Finlands Röda Kors som ordnas varje år i september. Mailis Korhonen var en frivillig från Pälkäne som kom på idén med Hungerdagen för 40 år sedan år 1980 genom ”alla Pälkänebors penninginsamlingstalko”.

Evenemanget spred sig snabbt till hela landet och nuförtiden ordnas det på nästan varje ort i Finland.

Vad ger Hungerdagen eleverna?

Hungerdagen stöder läroplanen genom att utvidga elevernas uppfattning om världen och dess invånare. Materialen i anslutning till insamlingen belyser hur och i hurdana omständigheter människor lever i på olika håll på jordklotet.

Hungerdagen är ett bra tillfälle att tillsammans med gruppen diskutera betydelsen av att hjälpa samt det faktum att människor på många håll i världen inte har det lika bra som hos oss. Eleverna observerar att fastän livet på andra platser ser tämligen annorlunda ut än i Finland så är människors glädjeämnen, förhoppningar och drömmar väldigt lika.

Att medverka i Hungerdagen stärker elevernas aktiva medborgarskap, för med sig aktivitet i skoldagen och stöder utvecklingen av färdigheter i växelverkan. Eleverna får vara delaktiga i ett riksomfattande evenemang och kan med sina gärningar påverka saker såväl i Finland som i världen. Genom sin egen verksamhet får de vara delaktiga i att bygga en hållbar framtid.

Hungerdagsinsamlingen för med sig variation i lärmiljöerna. Det är möjligt att delta genom att göra digitala uppgifter i klassrummet (distansundervisning även möjlig), genom att genomföra insamlingen i skolan eller ansluta sig till Röda Korsets insamlingstrupp utanför skolan.

Hur genomförs Hungerdagen i skolan?

Läs tipsen för Hungerdagen på olika skolnivåer:

 
I år har vi gjort mycket nytt och digitalt material som är lätt att använda. Med hjälp av dessa kan ni tillsammans fundera över betydelsen att hjälpa och att få hjälp. Materialen finns i vår läromedelstjänst.
 
Förutom att öka förståelsen och viljan att hjälpa samlar man även in pengar på Hungerdagen till förmån för de som har det sämre ställt. Det är enkelt: starta klassens eller skolans egen nätinsamling. Om du vill genomföra en traditionell bössinsamling, låna insamlingsredskap av närmaste frivilliga inom Röda Korset.
 
Du hittar noggrannare anvisningar på dessa sidor och i brevet om Hungerdagen som sänds till din skola i augusti. Vårt nyhetsbrev är också en behändig metod att få aktuell information om materialen vi producerat för skolorna.
 

Vem hjälper Hungerdagen och vad skaffar vi med donationerna?

På Hungerdagen samlar vi obundna medel till katastroffonden. Obundna medel betyder att pengarna inte är öronmärkta på förhand för ett visst objekt. Således kan de användas snabbt precis där behovet är störst.

Med katastroffondens medel hjälper man offer runt om i världen som råkat ut för naturkatastrofer, klimatförändringar och konflikter. I hemlandet upprätthåller vi krisberedskap genom frivillig verksamhet och stöder de som råkat ut för en plötslig olycka.

Så här hjälper de insamlade medlen

  • 1,00 €: andningsskydd för frivilliga i Finland
  • 1,20 €: tvål till en som lever i ett flyktingläger
  • 3,80 €: mat till en familj för tre dagar
  • 15 €: fruktträd för självförsörjande näringstillgång
  • 50 €: utbildning i mentalt stöd för en frivillig i Finland
  • 160 €: kläder till en som förlorat sitt hem i en eldsvåda i Finland

Kontakta oss och fråga om Hungerdagen

Om du har allmänna frågor om Hungerdagen eller Röda Korsets verksamhet, kontakta centralbyrån: Eeva Arrajoki tfn 040 181 3920, eeva.arrajoki@rodakorset.fi.

Om du behöver praktisk hjälp för att ordna insamlingen, kontrollera med distriktsbyrån i din region vem som organiserar insamlingen på din ort.

 

Mikko Vähäniitty

Hungerdagen kommer igen! Bössinsamling ordnas 24–26.9.2020.

Marjaana Malkamäki

Hungerdagen kommer igen! Bössinsamling ordnas 24–26.9.2020