Insamlingen Hungerdagen 15–17.9.2016 passar för alla skolstadier

Skolelever i alla åldrar kan delta i Hungerdagsinsamlingen. Se tips och beställ kostnadsfria material.

Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. I och med att pengarna inte på förhand har bundits till något specifikt mål kan de snabbt användas där hjälp behövs allra mest.

I Finland används pengar ur katastroffonden bl.a. till att hjälpa familjer som har mist sitt hem i en eldsvåda, till att ge psykiskt stöd och till att stöda Frivilliga räddningstjänstens verksamhet.

Utomlands hjälper vi i samband med katastrofer och konflikter. I praktiken handlar vårt arbete om att rädda, vårda, bistå och rehabilitera människor.

Läs hjälpens historia "Man kan ju inte lämna en människa ute i kylen" från Finland. Historier från Ukraina "Det råder brist på allt" och från Somalien "Människor skulle inte klara sig utan vatten" berättar om vårt arbete ute i världen.

Överföring av insamlingsintäkterna

Vänligen överför pengarna till Röda Korsets katastroffonds konto Nordea FI06 2219 1800 0680 00. OBS! S-Banken har tyvärr i år inte längre möjlighet att ta emot Hungerdagens insamlingspengar.

Anvisningar för överföringen ingår i Hungerdagens kampanjmaterial som du beställer i nätbutiken.

Informera elevernas föräldrar om insamlingen

I materialpaketet nedan på sidan hittar du ett färdigt text, som du kan kopiera till skolans elektroniska systemet (Wilma, Helmi, osv.), då du meddelar elevernas föräldrar om insamlingen. På samma ställe finns också ett infobrev, som du kan skriva ut.

Hungerdagsaktiviteter för lågstadier

Pyssla ihop en Hjälpnöffe: Från skräp till pengar – pyssla tillsammans med eleverna färggranna Hjälpnöffar av tomma mjölkkartonger och samla in bidrag av de vuxna där hemma.

Det lönar sig att börja med pysslandet redan i augusti. I början av september skickas Hjälpnöffarna till hemmen för insamlingsarbetet. Nöffarna kommer välgödda tillbaka till skolan i samband med Hungerdagen. Klassens insamlingsbelopp består av dessa bidrag.

För att pyssla ihop en Hjälpnöffe behöver du bara tomma mjölkkartonger och pysselmaterial, fantasin sköter resten: en färdig Hjälpnöffe kan se ut som en gris, ett troll, en bil, ett hus, en månraket eller vad som helst!

Lätta anvisningar för det här pysslet kan du beställa i vår webbutik >>.

OBS! Hjälpnöffar kan inte användas som insamlingsbössor. Läs anvisningar för bössinsamlandet nedan.


Foto: Kaisa Sirén

Fart på bössorna: Beställ insamlingsbössor till skolan och låt dem gå runt i klassrummen. Insamlingsmaterialet kan du beställa avgiftsfritt i vår webbutik >>.

Du kan också skapa en elektronisk insamlingsbössa och dela den på webben och Facebook samt per e-post. Anvisningen för grundandet av en elektronisk bössa och insamlandet finns längst nere på sidan i materialpaketet. Du kan också utnyttja Röda Korsets elekroniska bössa.

Om ni vill samla in utanför skolan (lågstadie-elever alltid tillsammans med en vuxen) får ni insamlingsbössor i papp, namnskylt och insamlingsvästar från Röda Korsets distriktsbyråer.

Hungerdagstips för äldre elever

Ett varv runt byn och en insamling i skolan: Gör en runda på lokala barer och kaféer med era insamlingsbössor. Rolig utstyrsel och tacksånger gör givarna generösa. Insamlingsvästar och bössor i plast kan lånas från Röda Korsets distriktsbyråer. Högstadieelever rör sig alltid i par. Myndiga elever kan även samla in ensamma.

I skolan kan man låta t.ex. insamlingsbössor i papp gå runt i klasserna. Bössorna och insamlingsmaterialet kan du beställa avgiftsfritt i vår webbutik >>.

Fart på bössorna på webben: Man kan även samla in på webben.  Då behövs klassens eller skolans egna elektroniska insamlingsbössa.  Bössan delas på webben, på Facebook och per e-post. Anvisningar för grundandet av en elektronisk bössa och insamlandet finns längst nere på sidan i materialpaketet. Du kan också utnyttja Röda Korsets elekroniska bössa.

Morgonsamlingar

Hungerdagens morgonsamlingar kan du enkelt ladda ned i materialpaketet längst nere på sidan eller i vår webbutik. OBS! Du kan också utnyttja morgonsamlingar från tidigare år.

Hungerdagen 2016-tävlingen

Alla skolor som deltar i insamlingen Hungerdagen kan delta i en tävling där priset är en utfärd till Röda Korsets logistikcentrum i Tammerfors, den plats där våra biståndsförsändelser startar.

Under utfärden får man bekanta sig med praktisk katastrofhjälp, biståndsutrustning och fältsjukhus. I priset ingår lunch samt bussfärden till och från Kalkku för cirka 40 personer.

I tävlingen kan man delta genom denna länk. Tävlingsreglerna finns i materialpaketet längst nere på sidan. Tävlingen pågår till slutet av oktober.

Mer information

Om du har frågor om hur man kan genomföra Hungerdagen i skolor eller om insamlingsmaterialet är det bara att ta kontakt med medelanskaffningsplanerare Eeva Arrajoki, 020 701 2274, eeva.arrajoki(a)rodakorset.fi.

 

Kampanjer