Skolor

På våra skolsidor finns material för både elever i låg- och högstadium och elever i gymnasium och yrkeshögskolor. Här finns också information om hur man deltar i Röda Korsets insamlingar.

OBS! Du hittar en sammanfattning på våra skolaktiviteter i Att hjälpa ger glädje -skolbrevet längst ner på sidan.

Röda Korsets skolinsamlingar och temadagar:

Kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki(a)rodakorset.fi, tel. 020 701 2274.

Aktiv temadag hjälper unga att behandla svåra frågor

Röda Korsets undervisningsmaterial för högstadier om första hjälpen stöder läroplanen och bidrar till en aktiv dag i skolan, säger Annamaija Kylä-Setälä, rektor för Keskustan koulu i Harjavalta.

Röda Korsets unga i Harjavalta ordnar årligen en temadag där högstadieeleverna får bekanta sig med frågor om första hjälpen. De olika ämnena behandlas genom att eleverna gör kontroller på en uppgiftsbana. Uppgifterna handlar om första hjälpen och hur man förebygger olyckor, hur man avstår från alkohol och knark, hiv och sexualhälsa samt mentalt stöd.

- Första hjälpen-materialet innehåller viktiga medborgarfärdigheter. De unga lär sig bäst genom att göra. Att behandla teman genom en uppgiftsbana är därför ett aktivt och bra sätt att låta ungdomarna bekanta sig med allt som hör till första hjälpen, säger Kylä-Setälä.

Värdefullt att unga lär sig av varandra

Kylä-Setälä anser att Röda Korsets första hjälpen-material för högstadier stöder läroplanen mycket bra, till exempel i frågan om hälsokunskap. Samtidigt bidrar materialet till nya idéer och infallsvinklar. Det gör det också möjligt att i skolan behandla ämnen som inte direkt nämns i läroplanen.

- Det kan till exempel vara svårt att tala om mentalt stöd i en normal undervisningssituation. På uppgiftsbanan blir det hela mer konkret för de unga, konstaterar Kylä-Setälä.

Speciellt viktigt är det enligt Kylä-Setälä att informationen går direkt från unga till unga. Vissa ämnen är lättare att behandla om ungdomar får tala om dem sinsemellan.

- En jämnårigs åsikt kan många gånger vara viktigare än en vuxen persons åsikt. Vi anser att det jobb de frivilliga ungdomarna inom Röda Korset gör är otroligt värdefullt.

Ett färdigt paket är lätt att genomföra

De unga vid Röda Korsets lokalavdelning ansvarar för att ordna temadagen och erbjuder skolan en färdigt planerad helhet. Skolans enda uppgift är då att bestämma en lämplig tidpunkt för temadagen.

- Lärarna har ofta fullt upp, så samarbetet är mycket välkommet. Dagen är också lätt att genomföra då vi erbjuds ett färdigt, genomtänkt paket. Dessutom är Röda Korset en ypperlig samarbetspart för skolan. Det är lätt att identifiera sig med organisationens värderingar. Det är dessutom fint att många unga, i och med samarbetet med skolan, blir inspirerade att gå med i Röda Korsets frivilligverksamhet, säger Kylä-Setälä.

Röda Korsets morgonsamlingar behandlar viktiga teman som rasism, droger och alkohol, eller naturkatastrofer och regler i krig.

Videona för skolbruk är ett snabbt och lätt sätt att bekanta sig med Röda Korset arbete och hjälpen som behövs i världen. Utnyttja gärna videona i undervisningen och på skolans evenemang.

David Chancellor

I Röda Korsets inlärningsmaterial finns information om hur människor lever i olika delar av världen, om rasism, hungersnöd, krigets regler, ensamhet, droger och alkohol samt på vilka olika sätt man kan hjälpa andra som behöver det.

Skolelever i alla åldrar kan delta i insamlingen Hungerdagen. Ta en titt på våra tips och beställ gratis material!

Välkommen till Bokmånad, Röda Korsets kampanj som kombinerar böcker, internationalism och hjälp från barn till barn. Ju mer eleverna läser, desto mer hjälper de dem som är mest utsatta i katastrof- och krisområden.

Hanna Linnakko

Unga hjälper unga!

Genom Röda Korsets dagsverkesinsamling kan eleverna i er skola hjälpa ungdomar som fått problem här hemma eller lindra barns lidande längre borta.

Ni avgör själva om ni ger era dagsverkeslöner till krisarbetet på De ungas skyddshus i Finland eller till biståndsarbete i Syrien.

Hjälp till De ungas skyddshus

Det blir fnurror på tråden i alla människors liv. Röda Korsets skyddshus för unga hjälper ungdomar under 19 år och deras familjer att reda ut kriser som har uppstått hemma eller i skolan.

Hitta här kontaktuppgifter till Röda Korsets centralbyrå och distriktsbyrå närmast dig.

5.–11.5 firas Rödakorsveckan världen över. I år betonar vi betydelsen av kunskaper i första hjälpen och utmanar också skolelever att testa sina kunskaper och lära sig nytt.

Kampanjer