Rättsligt meddelande

Innehållet på Finlands Röda Kors webbplatser www.rodakorset.fi / www.punainenristi.fi och www.redcross.fi är upphovsrättsligt skyddat, © Finlands Röda Kors. Finlands Röda Kors förbehåller sig alla rättigheter enligt upphovsrättslagen.

Det är tillåtet att länka till organisationens webbplatser via andra webbplatser. Om inte annat nämns, bör man anhålla om lov av organisationen för att få använda innehållet och bilderna på Finlands Röda Kors webbplatser i andra sammanhang.

Ansvarig redaktör för Finlands Röda Kors webbplatser är kommunikationschef Ilpo Kiiskinen. Röda Korsets distrikt och lokalavdelningar ansvarar för innehållet på sina egna webbplatser.

Uppgifter om användare som registerar sig via Finlands Röda Kors webbplatser sparas i enlighet med den datasekretesslagstiftning som gäller för webbplatsens server. En del av webbplatsernas sidor är tillgängliga endast för specifika registrerade användare.

Kampanjer