Publikationer

Kimmo Holopainen
Fotograf: Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

Genom länkarna på den här sidan kan du läsa Röda Korsets medlemstidning Hjälpens värld och tidningen för månadsgivare.

Katastroffondens informationsblad utkommer sex gånger om året. I den kan du läsa om ak-tuella hjälpprojekt. Alla bidragsgivare som meddelat sina kontaktuppgifter får Katastroffon-dens informationsblad i pappers- eller elektronisk form.

Kampanjer