Arbetet i Finland

Martti Kähkönen
Fotograf: Martti Kähkönen

Röda Korsets frivilliga hjälper och stöd människor hemma i Finland.

Tero Ahtee

Röda Korsets frivilliga hjälper människor hemma i Finland vid olyckor eller i andra krissituationer.

Kaisa Rautiainen

Finlands Röda Kors sysselsätter långtidsarbetslösa och svårsysselsatta personer på olika sätt.

Johannes Wiehn

Verksamheten vid Finlands Röda Kors är uppdelad i 12 distrikt och 500 lokalavdelningar. Varje distrikt har en egen distriktsbyrå som har som uppgift att stöda lokalavdelningarnas verksamhet.

Katja Lehto

Finlands Röda Kors hjälper myndigheterna att ta emot asylsökande och upprätthåller mottagningscentraler flera orter runtom i Finland.