Sysselsättningsverksamheten

Kaisa Rautiainen
Fotograf: Kaisa Rautiainen

Finlands Röda Kors sysselsätter långtidsarbetslösa och svårsysselsatta personer på olika sätt.

Arbetet spelar en stor roll för individens välmående och för känslan av att vara delaktig i samhället. Finlands Röda Kors är ett av landets mest betydande stödsysselsättande organisationer. Röda Korsets stödsysselsättning är en del av ett program som ska förebygga utsatthet i Finland.

Second hand-centralerna Kontti

Den största arbetsgivaren inom Röda Korset är second hand-centralkedjan Kontti, som för tillfället finns på nio orter. Vid Kontti-centralerna jobbar långtidsarbetslösa och Röda Korset strävar efter att hjälpa dem att söka arbete bland annat genom utbildningar. Lokalt samarbetar Kontti-centralerna aktivt med myndigheterna.

Intäkterna från Kontti-centralerna går till Röda Korsets biståndsarbete i Finland och utomlands.

Övrig sysselsättningsverksamhet

Också lokalavdelningarna och distriktsbyåerna erbjuder arbete inom Röda Korset på olika sätt. De anställda uppmanas bygga sin framtid efter stödjobbet. Ett mål kan till exempel vara att få arbete på öppna marknaden eller söka till någon utbildning.

Röda Korsets nationella projekt Jobbsteget stöder och utbildar förmännen vid de sysselsättande enheterna i projektlednings- och arbetsrelaterade ärenden. Jobbsteget finansieras av Arbets- och näringsministeriet.