Hjälp i hemlandet

Tero Ahtee
Fotograf: Tero Ahtee

Röda Korsets frivilliga hjälper människor hemma i Finland vid olyckor eller i andra krissituationer.

Frivilliga hjälper olycksoffer och stöder myndigheterna i deras arbete. Hjälp finns till hands i plötsliga olyckssituationer som har orimliga följder för individer eller hela familjer och som gör vardagen svår. Sådana situationer är bland annat:

  • bränder
  • naturolyckor
  • trafikolyckor
  • att falla offer för ett brott
  • stora olyckor 

Röda Korset erbjuder både psykisk och materiell hjälp.

Vi förebygger marginalisering

Förebyggande arbete med den som har det svårt och riskerar att bli marginaliserad är en viktig del av Röda Korsets hjälpinsats hemma i Finland. Avdelningarna utvecklar hela tiden nya sätt att stöda personer som riskerar att falla utanför. Målet är att hjälpa personer som behöver stöd att klara av vardagen själv. Mera information om avdelningarnas verksamhet hittar du genom distriktsbyråerna.