Tiotals krispsykologer från Röda Korset hjälper fortfarande skolan i Jokela

Arbetet i Jokela fortsätter. Röda Korsets beredskapsgrupp av psykologer stöder eleverna och lärarna i skolan och återgången till vardagen.

Rödakorspsykologerna stöder alltjämt de av skottdramat chockade eleverna, deras föräldrar och skolpersonalen i Jokela. För Jokelaborna har ordnats flera möten där de kunnat bearbeta händelsen tillsammans med yrkespsykologer.

Röda Korsets kristelefon hade jour dygnet runt från onsdagen 7.11 kl. 14 till fredagen 9.11 kl. 22. Den hjälpande telefonen tog emot över 500 samtal.

Alla Finlands Röda Kors program för psykiskt stöd får understöd ur katastroffonden. Katastroffondens kontonummer är: Nordea 221918-68000, Sampo 800019-225005, Okopankki 578007-111649, Aktia 405511-11397, Sydbottens Andelsbank 473047-230189, Handelsbanken 313130-1199025. Telefonbidrag: 0600 12220 (19,95 euro + lna) och 0600 12210 (9,85 euro + lna).

Länsstyrelsen i Södra Finlands läns tillstånd nr OKU 1816A/12.12.2006. Insamlingstid 1.1-31.12.2007 i hela landet förutom Åland. Ålands landskapsregering, tillstånd nr 269 K14/ 21.12.2006. För humanitär hjälpverksamhet.