Thailand fick stöd för sina hälsovårdstjänster och sin framtida beredskap

Finlands Röda Kors mest omfattande biståndsprojekt i Thailand har varit ett blodtjänstsystem som införts i samarbete med Röda Korsets Blodtjänst. Precis som i Finland bygger blodtjänsten i Thailand på frivilliga blodgivare.

I Phuket byggdes en regional blodcentral som inledde sitt arbete i augusti 2009. Med hjälp av bidragen byggdes en blodtjänstenhet med verksamhet i sex provinser. Projektet fortsätter fram till slutet av 2010.

I provinsen Phang Nga har sju sjukhus renoverats och rustats upp. Nio sjukhus har utrustats med ambulanser, båtar, kylcontainrar och andra förnödenheter. Sjukhuspersonalen har fått handledning i användningen av den nya utrustningen. Vi har också erbjudit traktens invånare hälsorådgivning, första hjälpen-kurser och psykosocialt stöd.

Tillsammans med sina systerorganisationer i Sverige och Norge har Finlands Röda Kors utvecklat den thailändska sjöräddningen. Tack vare detta samarbete har hundratals personer, både lokala frivilliga och anställda, fått utbildning i sjöräddning och första hjälpen. FRK har försett sjöräddningscentralerna med kommunikationsutrustning och gett deras personal handledning i konsten att använda den.

Vi har dessutom understött utbildningen i första hjälpen och skaffat utrustning till kurserna, bland annat Anne-dockor för hjärt- och lungräddning.

Omedelbart efter katastrofen levererade Finlands Röda Kors ambulanser och förnödenheter till nio sjukhus i Thailand.

De 45 biståndsarbetarna från FRK deltog inte bara i efterforskningen efter finländare i Thailand utan också i vården och transporten av dem tillbaka till hemlandet. Tillsammans med resebyråerna, utrikesministeriet och andra finländska aktörer medverkade vi i evakueringen av nästan 3 000 turister.

500 drabbade finländare fick bistånd av FRK i form av kläder. I Finland möttes de hemvändande av Röda Korsets frivilliga första hjälpen-gruppmedlemmar och psykologer. Psykologerna och de frivilliga upprätthöll dessutom en telefonlinje med psykiskt stöd för hjälpbehövande. De skötte telefonjouren också julen 2005, ett år efter katastrofen.

Vid utgången av 2009 uppgår Finlands Röda Kors tsunamibistånd till Thailand till totalt sex miljoner euro. År 2010 fortsätter vi stödja sjöräddningsprogrammen och blodtjänstenheten; 200 000 euro har budgeterats för detta arbete.