Stämmostudier för Afghanistans Röda Halvmåne

Laura Uotila
Mohammed Naim Dinbar hann också testa sin fotbollsskicklighet på verksamhetstorget vid stämman i Lahtis.
Fotograf: Laura Uotila

Afghanistans Röda Halvmånes generalsekreterare Mohammed Naim Dinbar gjorde ett Finlandsbesök 10–12 juni på inbjudan av Finlands Röda Kors.

Mohammed Naim Dinbar deltog i ett seminarium om humanitärt bistånd i Helsingfors och Finlands Röda Kors ordinarie stämma i Lahtis.

I synnerhet stämmoarrangemangen imponerade på sexmannadelegationen från Afghanistan eftersom Afghanistans Röda Halvmåne är rätt centralstyrd.

– Vi skulle vilja få de mer avlägsna regionerna mer engagerade, men det är en stor utmaning under de rådande förhållanden i Afghanistan, berättar Mohammed Naim Dinbar.

– Finlands Röda Kors modell med distrikt och avdelningar kunde gå att föra över och tillämpa på situationen hos oss. Vi har redan talat om möjligheten att få teknisk hjälp med att utveckla vår organisation.

Afghanistans Röda Halvmån har ungefär 46 000 frivilliga och 40 000 medlemmar och har unik tillgång till de mest avlägsna delarna av det oroliga landet.

– Under alla de krig som har rasat har Afghanistans Röda halvmåne haft en stor roll i utdelningen av humanitärt bistånd. Det har också varit viktigt att förmedla information om den humanitära nöd som råder i landet, säger generalsekreteraren.

Mohammed Naim Dinbar berättar att det är många faktorer som gör biståndsarbetet svårt i Afghanistan.

– I avlägsna delar av landet är terrängen oländig, bebyggelsen gles och infrastrukturen i dåligt skick. Ibland kan de ta flera dagar innan det humanitära biståndet når hjälpbehövande. De utdragna oroligheterna, det stora antalet etniska och språkiga grupper, landets usla ekonomi och svaga dataförbindelser orsakar också problem.

– Trots alla utmaningar spelar det humanitära biståndet en viktig roll i Afghanistan och vi har gjort framsteg. Behovet av hjälp är stort i Afghanistan.

Finlands Röda Kors samarbetar med Afghanistans Röda Halvmåne och internationella Röda Korset för att utveckla hälsovården i Afghanistan. Som bäst pågår ett treårigt hälsoprojekt som lappar brister i hälsovården med hjälp av utbildade rödahalvmånefrivilliga i provinsen Sar-i Pul i norra Afghanistan.

Hälsovårdsprojektet finansieras av utrikesministeriet och Finlands Röda Kors.