Skottdramat i Jokela en chock för alla

Röda Korset uppmanar skolorna att bearbeta de känslor incidenten väckt hos eleverna.

Anvisningar för skolorna:

Verksamheten i skolorna efter skottdramat i Jokela

- Det är mycket viktigt att man informerar och diskuterar händelsen.

- Krishjälp bör startas snabbt. För de elever som förlorat en nära människa ges möjlighet att besöka skolhälsovårdaren eller skolpsykologen som kan bedöma om stödet till eleven är tillräckligt.

- Det är bra att komma ihåg att sorgearbetet tar sin tid. Det är också sannolikt att sorgearbetet påverkar elevens skolframgång och beteende. Av eleverna ska inte krävas lika goda prestationer som vanligt.

- Det bästa stödet för eleven är dock de dagliga rutinerna. Det är viktigt att eleven återvänder till skolan så snabbt som möjligt efter förlusten och deltar i timmarna som vanligt. Regelbundna rutiner och tidtabeller är det bästa för en elev som varit med om en traumatisk upplevelse.

- Ibland vill kanske ett barn fortsätta i skolan som om ingenting skulle ha hänt, och samtidigt undvika allt tal om det som skett. Det här kan vara ändamålsenligt under de första dagarna, men i längden betyder det att barnet inte kan acceptera händelsen och att barnet behöver hjälp. Till sorgen efter förlusten av en närstående hör normalt att man reagerar kraftigt, och inte att man är fullständigt reaktionslös!

- Barns reaktioner är dock beroende av ålder, personlighet och deras stil att klara sig. Alla barn reagerar inte omedelbart, reaktionerna kan komma först några dagar, veckor eller till och med en månad efteråt. Barnets eget sätt att sörja bör respekteras, men man kan givetvis uppmuntra barnet att uttrycka sina känslor på ett sätt som är naturligt för barnet: tala, skriva, rita.

- Det är bra om personalen i skolan följer hur eleven orkar och hur sorgearbetet framskrider. Visar eleven med tiden inga tecken på sorg, är han i behov av hjälp. Å andra sidan behövs hjälp också ifall de kraftiga reaktionerna i form av skuldkänsla för en näras död, kraftlöshet, aptitlöshet eller oförmåga att delta i klassens rutiner, fortsätter en längre tid. En uppskakande händelse kan också ofta framkalla olika traumatiska symtom, såsom mardrömmar, förlorad matlust, sömnlöshet, starka fysiska reaktioner, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter etc. Symtomen borde dock vara snabbt övergående, men fortsätter de i över en månad ska barnet föras till vård.

Symtom på att barnet efter förlusten behöver ytterligare professionell hjälp:

¨       Barnet drar sig undan sina vänner och vuxna.

¨       Barnets beteende och personlighet förändras drastiskt.

¨       Barnets skolframgång försämras tydligt och under en längre period.

¨       Barnet saknar socialt nätverk eller det råder en negativ stämning inom familjen.

¨       Barnet återkommer ständigt till händelsen, t.ex. i sina uppsatser och teckningar.

¨       Barnet talar osammanhängande eller oredigt.

¨       Barnet får hallucinationer, "vakendrömmer" om händelsen.

¨       Barnet känner stark rädsla med jämna mellanrum.

¨       Barnet kommer med starka självanklagelser.

¨       Barnet beter sig djupt omtänksamt eller förtränger alla känslor.

Röda Korset uppmanar skolorna att bearbeta de känslor incidenten väckt hos eleverna.