Rödakorsfrivilliga hjälper efter branden i Tammerfors

Finlands Röda Kors frivilliga larmades snabbt att bistå myndigheterna efter den allvarliga brand som inträffade på Hämeenkatu i Tammerfors tidigt på måndagen. Tre människor omkom i branden som började med en explosion efter klockan fem på morgonen.

Finlands Röda Kors frivilliga larmades snabbt att bistå myndigheterna efter den allvarliga brand som inträffade på Hämeenkatu i Tammerfors tidigt på måndagen. Tre människor omkom i branden som började med en explosion efter klockan fem på morgonen.
Ett fyrtiotal människor evakuerades från sina bostäder i det brinnande huset. Röda Korsets frivilliga gav sig omedelbart av till evakueringsplatsen MetroAuto Areena.

Frivilliga larmades genast

Röda Korsets biståndsinsatser kom igång snabbt, eftersom Tavastlands distrikts beredskapschef vaknade av explosionen.

– Jag låg och sov i kvarteret intill och vaknade när det small. Jag klädde på mig och gick ner och ut på gatan. När polisen kom till platsen sade jag att jag vid behov kan larma frivilliga att komma och hjälpa, berättar Tavastlands distrikts beredskapschef Ari Saarinen.

På uppmaning av polisens fältbefäl reserverade Saarinen MetroAuto Areena till evakueringsplats för invånarna i brandhuset.

– Tio minuter efter explosionen hade jag rapporterat om händelsen till distriktets verksamhetsledare och larmat Frivilliga räddningstjänsten.

De första frivilliga var på plats i MetroAuto Areena i stadsdelen Kaleva klockan 6.40. Några minuter tidigare hade den första busslasten med evakuerade anlänt till arenan.

Först värme och frukost

Det första de frivilliga erbjöd de evakuerade var en varm plats och frukost att äta.

– De evakuerade har fått psykiskt stöd. Vi har också kartlagt behovet av mediciner, eftersom invånarnas läkemedel har blivit kvar i bostäderna. Vi har dessutom kartlagt behovet av kläder och hygienartiklar, berättar Saarinen.

Frivilliga från både Finlands Röda Kors och andra organisationer inom Frivilliga räddningstjänsten har deltagit i hjälparbetet.

– Ett knappt tjugotal frivilliga har varit här. En del har redan gett sig av till sina arbetsplatser, berättade Saarinen efter klockan tio på förmiddagen.
En del av de personer som evakuerades hade då också gett sig av till släktingar.

– Andra väntar ännu på nästa besked från myndigheterna om de kan få besöka sina lägenheter.

Privat samtalshjälp och kläder

De evakuerade har erbjudits psykiskt stöd av tolv rödakorsfrivilliga som specialiserat sig på psykiskt stöd. En grupp på fem personer från församlingen har också erbjudit psykiskt stöd.

– Vi har erbjudit samtalshjälp. Några människor har varit mer chockade. Med dem har vi fört samtal på tumanhand, berättar Tavastlands distrikts socialverksamhetsplanerare Johanna Raivio, som har haft ansvar för att organisera det psykiska stödet.

– Speciellt det att tre människor omkom i branden upprörde folk. Vi ville ändå berätta hur det stod till och få slut på alla rykten.

Småningom har antalet människor i evakueringscentralen minskat, eftersom en del redan på förmiddagen valde att söka sig till släktingar. De som inte har det alternativet kommer att inkvarteras i församlingens kurscentrum Ilkko i Kangasala. Kring femton av de evakuerade torde flyttas till Ilkko.

– När de har gjort sig hemmastadda där kommer vi att ordna eftersnack för att bearbeta händelsen i mindre grupper. Jag har lovat ordna eftersnacket med de evakuerade som inte talar finska. En del av de frivilliga hjälparna kommer att följa med till Ilkko, berättar Raivio.

– Först måste vi ändå handla en del. De här människorna har kommit hit i nattlinnen och tofflor. De har ingenting med sig. En del har inte ens mobiltelefonen med.


Polisen har öppnat ett telefonnummer för anhöriga, 050-399 82 21, som man kan ringa till om man har anhöriga som har evakuerats från brandhuset och man inte får kontakt med dem.

Röda Korsets anvisningar för mentalt stöd

Din hjälp behövs!

Att ekonomiskt stöda vårt biståndsarbete är ett enkelt och effektivt sätt att hjälpa nödlidande människor långt borta och på nära håll.

Med medel från katastroffonden stöder vi i hemlandet bl.a. offer för brandolyckor och utbildar frivilliga som ger mentalt stöd.

Ge ett bidrag till katastroffondens konto, nummer 221918-68000
IBAN: FI06 2219 1800 0680 00, SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Ge ett bidrag på webben


Foton: Anna Vuorinen