Röda Korsets insamling för östra Afrika har inbringat över 800 000 euro

Olav A. Saltbones
Fotograf: Olav A. Saltbones

Insamlingen inleddes under sommaren då torkan blev värre och orsakade hungersnöd i flera områden i Afrikas horn.

Hittills har Röda Korset hjälpt offer för torkan i Kenya, Somalia och Etiopien.

Finlands Röda Kors har levererat sjukvårdsartiklar och mediciner till flyktinglägret Dadaab i Kenya. Dessutom har FRK:s hjälparbetare i Kenya utbildat lokal hälsovårdspersonal som arbetar i flyktinglägret.

- Vi har också stött det lokala Röda Korsets program mot torkan i Kenya. Programmet går ut på att bygga brunnar, dela ut frön för sådd och bygga växthus för odling av födoväxter. Dessutom är ett bevattningssystem under utveckling, berättar Linda Karvinen, som koordinerar Röda Korset hjälp till Östafrika.

Med hjälp av medel från insamlingen har FRK stött Internationella Röda Korsets och Somaliska Röda Halvmånens insatser i Somalia. Somaliska Röda Halvmånen har grundat mobila hälsovårdskliniker och organiserat mat- och vattenutdelning för människor som lider av torkan. Röda Korset har delat ut arbetsredskap för odling till de allra fattigaste familjerna.

I Etiopien arbetar en finländsk hjälparbetare inom hälsovården. Hon stöder Etiopiens Röda Kors i deras akuta hjälpinsatser.

- Alla insamlingsbidrag har kommit till nytta, då läget verkligen har varit allvarligt. Vi vill rikta ett varmt tack till alla bidragsgivare, säger Karvinen.

Regnperiodens verkningar kan ses först till våren

För tillfället är det regnperiod i östra Afrika. I vissa områden har den börjat lovande, men regnperiodens inverkan på den uttorkade regionen är svår att förutspå. Därför behövs det fortsättningsvis hjälp.

- Nederbördsmängden är mycket växlande, och det är för tidigt att säga något om regnens inverkan. Vissa områden kommer inte att få tillräckligt med regn och i delar av Kenya har det regnat så häftigt att det uppstått översvämningar. Hjälpbehovet fortsätter åtminstone fram till våren. Först då kan man se regnperiodens totala verkningar, säger Linda Karvinen.

På lång sikt är det meningen att den akuta hjälpoperationen ska övergå till utvecklingssamarbete, berättar Karvinen.

- Många samhällen är fortfarande i behov av utomstående hjälp. Målen med Röda Korsets program är att stöda samhällena till att självständigt idka näringar. Det minskar deras beroende av utomstående bistånd och ger dem bättre förutsättningar att klara torrperioder i framtiden.