Röda Korsets fältsjukhus inleder sin verksamhet i Haiti – Röda Korsets Hungerdagsinsamling förkovrar katastroffonden för att hjälpa människor

Fotograf: IFRC

Vid bössinsamlingen under Hungerdagen som inleds på torsdagen insamlas medel till Röda Korsets katastroffond. Medlen används också till att hjälpa på många sätt i Finland.

Haiti drabbades i augusti av en kraftig jordbävning, vars spår behöver tas om hand länge.  Genast efter jordbävningen sände Finlands Röda Kors biståndsarbetare till landet och senare i september ett fältsjukhus. Vid plötsliga naturkatastrofer i likhet med den i Haiti visar katastroffonden sin styrka.

– Fältsjukhuset underlättar betydligt tillgången till hälsovårdsservice på jordbävningsområdet i Haiti. I sjukhuset kan vi erbjuda hjälp i eftervården av skadorna av jordbävningen, men också till exempel till gravida och andra som behöver första hjälpen-, poliklinik- eller sjukhusvård.  Med hjälp av katastroffonden kan vi snabbt skicka hjälp dit, där den behövs, säger chefen för internationell katastrofhjälp Tiina Saarikoski.

Biståndsarbetet i Afghanistan fortsätter

Finlands Röda Kors hjälper med stöd av katastroffonden också i Afghanistan, där fattigdom, 40 år av krig, bristande hälsovårdsservice samt inverkningarna av klimatförändringen och coronapandemin försvårar livet.

Situationen har förvärrats under de senaste månaderna.  Redan över 18 miljoner av landets 38 miljoner invånare behöver hjälp.

I Afghanistan delar Röda Korset ut kontant- och mathjälp, levererar biståndsförnödenheter samt hjälper människor att komma till hälsovårdsservice och att få rent vatten. 

Hjälp vid olyckor och eftersökning av försvunna personer i vårt eget land

Med medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper vi människor och stöder myndigheter i plötsliga krissituationer också i Finland.  Frivilliga räddningstjänsten Vapepa, som Röda Korset koordinerar, hjälpte myndigheterna i fjol i eftersökningarna av 265 människor som försvunnit.  

Finlands Röda Kors frivilliga erbjuder psykiskt stöd till människor som drabbats av en kris och materiell hjälp åt till exempel personer som förlorat sina hem i en eldsvåda.  

Alla kan hjälpa

Alla kan hjälpa genom att delta i Hungerdagen som bössinsamlare, digiinsamlare eller genom att ge bidrag.  I höst kan man hjälpa också genom att köpa Hjälpens kedja-reflexen (5 €), som säljs vid kassorna i S-gruppens matbutiker och Tokmanni och vars inkomster styrs till katastroffonden.  

Anvisningar om bössinsamlingen och skapande av en egen webbinsamling finns på adressen hungerdagen.fi.  Hungerdagens bössinsamling ordnas 23-25.9. På webben kan bidrag samlas in och doneras till slutet av oktober.

Du kan ge ditt bidrag till Hungerdagen

- Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
- Via MobilePay till numret 10900 eller Pivo till numret 888500
- På webben på adressen www.hungerdagen.fi
- Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73, använd referens 5173


Penninginsamlingstillstånd: RA/2020/1407 & ÅLR 2020/9246/

Delta i Hungerdagsinsamlingen
Delta i Hungerdagsinsamlingen