Röda Korset tackade frivilliga i Jyväskylä

Hanna-Kaisa Hämäläinen
Hanna-Kaisa Hämäläinen
Hanna-Kaisa Hämäläinen

Finlands Röda Kors tackade och premierade sina frivilliga vid Tackgalan i Paviljonki i Jyväskylä lördagen den tredje december.

I frivillighetsfirandet deltog mer än 750 rödakorsfrivilliga från olika delar av Finland.

– Frivilligheten utgör den grund som gör Finlands Röda Kors till alla finländares Röda Kors, och frivillighet är den grund som gör att Finlands Röda Kors kan göra en uppskattad insats även inom internationellt biståndsarbete, sade Röda Korsets ordförande Erkki Liikanen i sitt tacktal.

– Kärnan i frivilligverksamhet finns i våra gemensamma värderingar.Genom att dela det allmänna goda, genom att ta ansvar för oss själva och genom att främja en kultur av omsorg gör vi hela samhället starkare.Trots att frivilliginsatser inte ger frivilligarbetaren någon ekonomisk fördel ger de något mycket mer värdefullt – en massa glädje, entusiasm och gott humör.

Biträdande stadsdirektör Pekka Utriainen framförde en hälsning från Jyväskylä stad till Röda Korsets frivilliga.

– Bara här i Jyväskylä har Finlands Röda Kors cirka 1 400 frivilliga.Om man räknar att varje frivillig gör en eller två timmar frivilligarbete i veckan motsvarar det 100 hjälpare på heltid, framhöll Utriainen.

– Det är en enorm insats.Röda Korsets frivilligas beredskap att hjälpa och ge av sig själv ger en känsla av trygghet som faktiskt är motiverad.

De frivilliga underhölls på Tackgalan av bl.a. sångartisterna Marion och Fredi samt av danskonstnären Teija Häyrynen.

På festen premierades också frivilliga och lokalavdelningar inom Röda Korset som hade utmärkt sig. Erkännanden gick till framstående promor, alltså förespråkare av Röda Korsets frivilligverksamhet, samt den lokalavdelning som under det senaste året har utmärkt sig för sitt fostrande arbete.

Årets promo blev Sanna Tuorila från Uleåborg.Inom de skilda verksamhetsformerna premierades Jessi Vuorinen från Aurajoen osasto (första hjälpen), Maria Pikkarainen från Ruissalon osasto (mångkulturell verksamhet), Terttu Miettinen från Juankoski (hälsa och välmående), Inka Poikela från Kiminge (ungdomsverksamhet), Marjo Oksman-Isoaho från Esbo (socialtjänstverksamhet) samt Taina Heiskanen från Borgå (beredskapsverksamhet).

Den allra första utmärkelsen för Röda Korsets fostraravdelning gick till Harjavallan osasto.Erkännanden för sitt fostringsarbete fick också avdelningarna i Nokia och Träskända.