Hjälp till jordbävningsoffren

Behovet av sjukvårdstjänster är enormt på grund av förstörelsen som jordbävningen orsakat.

Finlands Röda Kors fältsjukhus stöder den internationella biståndsoperationen på Haiti, där situationen är utmanande och behovet av humanitär hjälp synnerligen brådskande.

Under veckoslutet reser ett team bestående av sakkunniga inom olika områden till landet för att precisera fältsjukhusets omfattning och uppgifter. Från Finlands Röda Kors ingår i teamet en medicinsk expert, en tekniker och teamledaren.

– I Haiti är hälso- och sjukvårdsservicen överbelastad och det är svårt att få tillgång till tjänster. Sjukhus och hälsocentraler har förstörts och skadats och patienter måste vårdas utomhus. Hälso- och sjukvård behöver förutom de som skadats vid jordbävningen också till exempel människor som lider av långvariga sjukdomar eller som insjuknar mitt under katastrofen samt gravida och födande kvinnor, berättar Tiina Saarikoski som är direktör för Finlands Röda Kors internationella biståndsverksamhet.

Finlands Röda Kors fältsjukhus erbjuder både primärvård och specialsjukvård. Fältsjukhuset har beredskap att ta hand om patienter bland annat inom kirurgi, invärtes sjukdomar, barnsjukdomar, smittsamma sjukdomar, gynekologi och mödravård.

Sjukhusets stödservice omfattar laboratorie- och röntgentjänster, fysioterapi och psykosocialt stöd. Kanadas Röda Kors stöder fältsjukhuset bäde ekonomiskt och genom att sända biståndsarbetare och -förnödenheter. Tysklands Röda Kors stöder operationen ekonomiskt.

Kanadas Röda Kors stöder fältsjukhuset bäde ekonomiskt och genom att sända biståndsarbetare och -förnödenheter. Tysklands Röda Kors stöder operationen ekonomiskt.

Sjukhuset är en del av en internationell biståndsoperation, vars mål är att hjälpa 25 000 haitier som är i utsatt ställning. Utöver sjukvårdstjänster erbjuder Haitis Röda Kors med stöd av internationella Röda Korset skydd, husgeråd, utkomststöd samt vattenförsörjning och hygienartiklar. Dessutom försöker man minska kommande katastrofrisker.

Förra veckan sände Finlands Röda Kors tillsammans med Österrikes Röda Kors två datakommunikationssakkunniga till Haiti. De tryggar biståndsoperationens datakommunikationsförbindelser och underlättar därmed att hjälpen kommer fram.

Coronaepidemin, besvärliga trafikförbindelser och oroligheter gör att hjälparbetet på Haiti är synnerligen utmanande. Förebyggande av coronan är ett av biståndsoperationens centrala mål.

Att sända iväg fältsjukhuset är möjligt med stöd av katastroffonden och utrikesministeriet.

Biståndsarbetet kan stödas genom att ge bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond, som möjliggör att snabb hjälp kan sändas till olika platser runt om i världen. Medel till katastroffonden insamlas bland annat genom Hungerdagsinsamlingen som ordnas i september.

Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Vad är en jordbävning?
Jordbävningar
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands
Bli biståndsarbetare utomlands