Röda Korset: Ottawafördraget räddar människoliv

Victoria Ivleva-Yorke
Fotograf: Victoria Ivleva-Yorke

Finlands Röda Kors anser att det är positivt att Finland håller på att ansluta sig till Ottawaför-draget som förbjuder användningen av personminor.

– Det är också väldigt bra att Finland inte har för avsikt att ersätta personminorna med klusterbomber, säger generalsekreterare Kristiina Kumpula.

Riksdagen röstar nästa vecka om en anslutning till Ottawafördraget. Riksdagens utrikesutskott godkände ärendet i tisdags.

Röda Korset betonar att både personminor och klusterbomber uttryckligen dödar och skadar civila.

– Röda Korsets biståndsarbetare får hela tiden ta emot och ge vård åt barn som har mist ena eller båda benen på sin egen gård eller på vägen till eller från skolan. Skadorna är svåra och bestående, både psykiskt, fysiskt och ekonomiskt, framhåller Kumpula.

Minor förstör hela samhällen och odlingar för många år. De är inte heller bara ett bekymmer i utvecklingsländer: till exempel de minor som såddes i Balkanområdet på 1990-talet utgör fortfarande ett problem. Årstidsväxlingar, ansamlingar av snö och översvämningar gör att minorna flyttar på sig.

Att mer än 150 länder redan undertecknat Ottawafördraget har inneburit en avsevärd för-bättring i civila människors liv. Enligt Röda Korset har dödsfall och skador orsakade av per-sonminor minskat med 75 procent sedan mitten av 1990-talet. Före fördraget, som blev till år 1997, tillverkades personminor i 54 länder. Idag är det bara 12 länder utanför fördraget som tillverkar minor. Hela 44 miljoner minor har förstörts och laglig handel med minor är så gott som obefintlig.