Röda Korset offentliggjorde nya anvisningar för hjärt-lungräddning

Europeiska rådet för hjärt-lungräddning (ERC) publicerade sina nya riktlinjer i oktober. Det centrala budskapet i de nya riktlinjerna är att hjärt-lungräddning (HLR) med kompressioner och inblåsningar som inleds snabbt samt tidig defibrillering för att återställa ökar överlevnaden bland personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Europeiska rådet för hjärt-lungräddning (ERC) publicerade sina nya riktlinjer i oktober. Det centrala budskapet i de nya riktlinjerna är att hjärt-lungräddning (HLR) med kompressioner och inblåsningar som inleds snabbt samt tidig defibrillering för att återställa ökar överlevnaden bland personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Rödakorsexperterna har tillsammans med arbetsgruppen Gängse vård utvärderat och godkänt de nya anvisningarna, som också beaktar förhållandena i vårt land. Gängse vård-rekommendationerna för HLR består av både hälsovårdens upplivningsanvisningar och de riktlinjer för allmänheten som nu publiceras.

Centrala punkter i de nya riktlinjerna:

Inblåsning är en viktig del av HLR.

Kunskaper i HLR bör övas med 3–6 månaders mellanrum för att upprätthålla kunskaperna.

ERC:s anvisningar bygger på de senaste forskningsresultaten, vilka betonar vikten av utbildning i HLR.

Med effektiv och korrekt utförd hjärt-lungräddning upprätthålls tillräcklig blodcirkulation.

HLR som inletts inom 3-5 minuter från livlöshet ökar hjärtstilleståndspatienters överlevnad med 49-75 %.

- Plötslig hjärtkomplikation är den vanligaste dödsorsaken bland den arbetsföra befolkningen i Finland och i hela Europa, omtalar första hjälpen-experten Kristiina Myllyrinne och chefen för första hjälpen-utbildning Henna Korte på Finlands Röda Kors.

- Snabbt insatt och korrekt utförd hjärt-lungräddning kan i kombination med defibrillering rädda upp till 50–70 % av de personer drabbats av en dylik sjukdomsattack.

Myllyrinne och Korte framhåller att återupplivning som genoförs på rätt sätt kräver utbildning i första hjälpe och ständig övning med 3–6 månaders intervall för att bevara kunskaperna.

Anvisningar för återupplivningen

Alla första hjälpen-anvisningar

Kom på kurs

Foto: Mauri Ratilainen