Röda Korset hjälpte olycksoffer i Finland och Spanien

Finlands Röda Kors krispsykologer och frivilliga har gett stöd åt offren i bussolyckan i Spanien. Även Spanska Röda Korset har haft en stor roll i hjälpen till olycksoffren.

Finlands Röda Kors krispsykologer och frivilliga har gett stöd åt offren i bussolyckan i Spanien. Även Spanska Röda Korset har haft en stor roll i hjälpen till olycksoffren.

Nio finländare omkom och 14 skadades allvarligt i olyckan som inträffade i Malaga på lördagskvällen 19.4. Olyckan orsakades av föraren i en terrängbil som försökte sig på en våghalsig omkörning. Föraren misstänks ha varit rattfull.

Sammanlagt åtta krispsykologer och en kristerapeut som hör till Finlands Röda Kors beredskapsgrupp har rest till Spanien för att stöda olycksoffren och deras anhöriga. Psykologer fanns också med på det evakueringsflyg som förde hem skadade från Spanien till Finland.

Frivilliga från Röda Korset som har fått utbildning i psykiskt stöd har också funnits på Helsingfors-Vanda flygfält för att ta emot olycksoffer och anhöriga. Kristerapeut Päivi Muma, som leder psykologgruppen i Spanien, berättar att det är ytterst viktigt för olycksoffren att få tala om det som har hänt.

– De som var med i olyckan behöver nu först och främst människor som finns där för dem. Ju längre man befinner sig i ett tillstånd där man är utan hjälp, desto större är risken för traumareaktioner senare, konstaterar Muma.

Finsk-spanskt samarbete

Spanska Röda Korset hjälpte på olycksplatsen

På lördagen fanns 40 anställda och frivilliga från Spanska Röda Korset på plats på olycksplatsen. Sju rödakorsambulanser deltog i transporten av offren till olika sjukhus.

– Olycksoffren fick hjälp av Röda Korsets sjukskötare, psykologer och socialarbetare från Malagaområdet. De delade ut dricka och filtar till de drabbade och gav dem psykiskt stöd, berättar informatör Olivia Acosta på Spanska Röda Korset.

Senare besökte psykologer från Spanska Röda Korset offren på sjukhusen och gav dem psykiskt stöd med hjälp av tolkar.

– Vi har fortsatt att ge offren krishjälp i samarbete med de psykologer från Finlands Röda Kors som har anlänt till Spanien, berättar Acosta.

Det lokala Röda korset har god hjälpberedskap och lång erfarenhet av samarbete med myndigheterna i Malaga, vilket innebär att organisationen kan hjälpa snabbt och effektivt när en olycka har inträffat.

Foton: Lehtikuva