Röda Korset hjälper människorna som kommer från Afghanistan till Finland

Fotograf: Janne Leskinen / Suomen Punainen Risti

Myndigheterna bad om Röda Korsets stöd vid den exceptionella operationen.

Finlands Röda Kors frivilliga har under de senaste dagarna varit på Helsingfors-Vanda flygplats för att hjälpa människorna som evakuerats från Afghanistan.

Röda Korsets frivilliga har på flygplatsen delat ut handdesinfektionsmedel och munskydd, erbjudit de evakuerade mat och dryck samt delat ut hygienpaket och filtar samt mjukisdjur åt barnen. Därtill har de frivilliga haft beredskap att lyssna och att ge psykiskt stöd till de evakuerade tillsammans med myndigheterna.

– Myndigheterna bad om hjälp av oss vid mottagandet av människorna som evakuerats från Afghanistan. På några dagar meddelade totalt 150 utbildade frivilliga att de vill delta i det här hjälpuppdraget, säger koordinatorn för första hjälpen-verksamheten vid Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt Niina Hirvonen.

Situationen i Afghanistan försämrades snabbt för knappt två veckor sedan, då talibanerna tog makten i landet.

– Mottagandet av de evakuerade från Afghanistan är ett bevis, förutom på det finländska samhällets hjälpvilja, också på myndigheternas och Röda Korsets utmärkta samarbete. Röda Korset har som beredskapsorganisation förberett sig på att stöda myndigheterna i sådana här situationer och då har våra utbildade frivilliga en viktig roll, säger Finlands Röda Kors chef för migrationsarbete Erja Reinikainen.

Mottagningen av de evakuerade från Afghanistan leddes på flygplatsen av Migrationsverket och en del av operationen av social- och krisjouren i Vanda.

Beredskapsarbete i hemlandet
Beredskapsarbete i hemlandet
Röda Korset stödjer invandrare
Hjälp för invandrare