Röda Korset hjälper i det våldsdrabbade Kirgizistan

Röda Korset är på plats för att hjälpa de människor som flyr de våldsamma etniska samman-drabbningarna i södra Kirgizistan.

Röda Korset är på plats för att hjälpa de människor som flyr de våldsamma etniska samman-drabbningarna i södra Kirgizistan. Hjälpsändningar med sjukhus- och hälsovårdsmaterial flögs i söndags in för att lappa landets sinade förråd av sjukvårdsutrustning.

Också de första delegaterna från Internationella rödakorskommittén anlände till landet på söndagen. Bland dem finns experter på krishantering, hälsovård och logistik. Deras första uppgift blir att skapa ordning på det kritiska läget inom sjukvården samt utvärdera behovet av ytterligare bistånd i landet.

Situationen i området är fortfarande kaotiskt efter de oroligheter som började förra torsdagen. Enligt interimsregeringen i Kirgizistan är det främst de civila som lider av våldet.

– Oroligheterna tillspetsades plötsligt på torsdagen. Människorna började skjuta omkring sig helt urskiljningslöst. Läget är fortfarande kaotiskt och människorna vågar inte gå ut ur sina hem. Kriminaliteten i området ökar och mordbränderna sprider sig till staden Osh, beskriver Finlands Röda Kors hjälparbetare Katri Tukiainen läget i Tadzjikistan.

Kirgizistans Röda Halvmåne har gett akuthjälp till sjukhuset i Osh allt sedan våldet bröt ut. Frivilliga från Röda Halvmånen har försett sjukhuset med sjukvårdsartiklar och mat för fyra dagars behov.

Striderna jagar på flykt

Enligt Kirgizistans hälsovårdsministerium har närmare 90 människor dött i oroligheterna och drygt 1 000 skadats. Internationella rödakorskommittén bedömer uppgifterna som orealistiska. På söndagen fick Röda Korsets hjälparbetare bevittna när omkring etthundra lik begravdes på begravningsplatsen i Osh. En massa lik ligger också på gatorna.
100 000 människor har flytt våldet till Uzbekistan. De flesta av dem hör till den uzbekiska minoriteten i Kirgizistan.

– Det viktiga just nu är hur Uzbekistan klarar av en sådan massflykt. Tillsvidare har vi inga upp-gifter om de förhållanden som väntar på flyktingarna när gått över gränsen, säger Tukiainen.

I samband med oroligheterna tidigare i år utbildade internationella Röda Korset cirka 130 kirgi-ziska kirurger för att vårda skottsår. Nu hoppas man att de ska kunna avlasta hälsovårdspersonalen i södra Kirgizistan tills förstärkning kommer. Kommitténs hjälparbetare är som bäst på plats i Osh för att utvärdera behovet av förstärkning. Röda Korset levererar ytterligare hjälp till landet de närmaste dagarna.

 

Läs mer om Röda Korsets arbete i Kirgizistan (på finska)

Röda Korset hjälper offren för krig och konflikter med omedelbar varsel. Stöd Röda Korsets verksamhet i konfliktområden och i fredstid, nära och långt borta.

Lämna ditt bidrag på katastroffondens konto 221918-68000

Ring vårt gåvonummer 0600-122 20 (20 euro + lna)

Bidra på nätet

 Sprid information om vår arbete - ladda ner bannern på ditt företags eller din organisations webbplats