Röda Korset hjälper i Chile

Röda Korset hjälper offren i Chile som på lördagen den 27 februari drabbades av ett kraftigt jordskalv som mätte 8,8 på richterskalan.

Katastrofen har orsakat stor ödeläggelse och landets Röda Kors har samarbetat med myndigheterna för att rädda offren. Chiles Röda Kors har 43 lokalavdelningar i det värst skadade området kring Bio-Bio och Maule. De lokala frivilliga har deltagit i räddningsarbetet och gett första hjälpen till offren.

El- och vattendistributionsnätet har tagit skada i skalvet och likaså en del av sjukhusen i området. Också telekommunikationsnätet har delvis förstörts och därför är det svårt att i det här skedet ge en exakt bedömning av skadornas omfattning.

Internationella Röda Korset har beviljat 205 000 euro ur sin katastroffond för att skaffa akut hjälp till 3 000 familjer. I dag ska ett sakkunnigteam från Röda Korsets regionala katastrofberedskapscentral i Panama ge sig iväg till Chile för att evaluera läget och bistå vid hjälparbetet.

I Chile där människorna lever under ständig rädsla för jordskalv är man väl förberedd för jordbävningar. Myndigheterna och Röda Korset i landet delar tillsammans ut mat till de hemlösa och upprättar fältsjukhus för att ersätta de demolerade sjukhusen. Den lokala rödakorsföreningen har varit med och utvecklat landets katastrofberedskap och utbildat människor för att agera vid olyckor.   

Din hjälp behövs!

Ge ett bidrag till katastroffondens konto, 221918-68000

Ge ett bidrag på webben

Gör en telefondonation
0600 -41 41 41 (20 e/samtal + lna)