Röda Korset förbereder sig på tre år av biståndsarbete i Haiti

Internationella Röda Korset förbereder sig på att hjälpa haitierna i minst tre års tid. Enligt Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen är 60 000 familjer, sammanlagt 300 000 människor, i behov av hjälp. Federationen räknar med att det behövs sammanlagt 73 miljoner euro för att hjälpa dem under tre år.

Internationella Röda Korset förbereder sig på att hjälpa haitierna i minst tre års tid. Enligt Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen är 60 000 familjer, sammanlagt 300 000 människor, i behov av hjälp. Federationen räknar med att det behövs sammanlagt 73 miljoner euro för att hjälpa dem under tre år.

I Haiti arbetar för närvarande mer än 400 rödakorsanställda och -frivilliga från olika delar av världen. De deltar i räddnings- och röjningsarbetet, ger medicinsk hjälp samt levererar rent vatten och sanitetstjänster till Haitis huvudstad Port-au-Prince, som lades i ruiner av jordskalvet förra veckan. Nationella rödakorsföreningar runt om i världen har dessutom skickat logistik- och datatrafikteam till Haiti för att organisera biståndsinsatserna och se till att biståndsarbetet löper så smidigt som möjligt.

En vattenreningsenhet från Spaniens Röda Kors försåg i måndags 24 000 människor i Port-au-Prince med rent vatten. Enheten uppger att man kommer att kunna leverera rent vatten till ungefär 200 000–400 000 människor per dag.

Finlands Röda Kors har skickat en mobil hälsovårdsklinik och åtta biståndsarbetare till Haiti. Kliniken har redan börjat ta emot skalvoffer. Senare i veckan skickar Finlands Röda Kors en operationssal och en bäddavdelning för 100 patienter till Haiti. Där kombineras de finländska bidragen med ett fältsjukhus som Tysklands Röda Kors skickar till skalvområdet. Sammanlagt kommer fältsjukhuset att ha 250 bäddplatser.

I Port-au-Prince finns redan nu ett fältsjukhus från Norges och Kanadas Röda Kors. Det kan ta emot 200 patienter per dag.

Rödakorsföreningar runt om i världen har skickat sammanlagt 500 ton biståndsmateriel till Haiti, bland annat köks- och hygienutrustning samt myggnät. Finlands Röda Kors har bland annat skickat familjetält och presenningar till Haiti. Biståndsmaterialet delas ut i de drabbade områdena i samarbete med frivilliga från Haitis Röda Kors.