Röda Korset firar 20 år av mottagning av asylsökande

Finlands Röda Kors har varit engagerat i mottagningen av asylsökande i 20 års tid. Vid ett jubileumsseminarium i Åbo den 6 maj diskuterar man asylsituationen i Finland och Europa och placerar den i sitt globala sammanhang.

– Den spänning som har uppstått kring flykting- och invandringsfrågor har kommit lite i smyg. Finland har inte drabbats av någon massiv ny flyktingström, även om antalet asylsökande har ökat något i Finland förra året och året innan, säger en av talarna på seminariet, Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR finns det över 15 miljoner flyktingar i världen. Om man räknar med interna flyktingar stiger siffran till över 42 miljoner. Antalet asylsökande som anländer till i-länderna har inte förändrats märkbart under de senaste åren.

– Det finns förstås en koppling mellan förändringen i attitydklimatet och den ekonomiska utvecklingen i Finland, med arbetslöshet och utslagning bland vissa delar av befolkningen, men mer har det ändå att göra med en nästan global skärpning av attityderna. Det finns likheter mellan nuläget och det attitydklimat vi hade i början av 1990-talet. Inställningen blir skarpare när en ekonomisk recession sammanfaller med en uppgång i antalet asylsökande, fortsätter Kumpula.

– I synnerhet så här inför ett val behövs en saklig och sansad debatt om invandringsfrågor. Man måste kunna diskutera missförhållanden också, men utan att stämpla någon befolkningsgrupp, säger Kumpula.
 

Brist på kommunplatser fördröjer integration

Systemet för att ta emot flyktingar i Finland har hamnat i stora svårigheter. Bristen på kommunplatser för flyktingar har lett till att hundratals människor bor i mottagningscentraler och väntar på att få komma vidare med sitt liv. Situationen gör att det tar längre för de här människorna att bli hemmastadda i Finland och bli integrerade i det finländska samhället. Det finns inte tillräckliga resurser för studier i finska eller svenska och det innebär att utbildning och arbete skjuts på framtiden.

– Finlands Röda Kors har långa traditioner av vänverksamhet och av att organisera olika klubbar, kurser, läger och andra verksamheter som stöder mottagning och integration. Flera dussin lokalavdelningar på olika håll i landet har engagerat sig i den här verksamheten och folk är intresserade av mångkulturell frivilligverksamhet. Det är en form av medborgarverksamhet som är speciellt viktig just nu, eftersom det visar att majoritetsbefolkningen vill vara med och hjälpa nykomlingar bli hemmastadda, säger Kumpula.

Förutom Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula deltar följande talare i seminariet: inrikesministeriets kanslichef Ritva Viljanen, UNHCR:s Europachef Judith Kumin, forskaren Thomas Gammeltoft-Hansen från Danish Institute for International Studies, Museiverkets generaldirektör Juhani Kostet, den förra chefen för mottagnignscentralen i Åbo Ritva Tuohiniemi, en tidigare invånare på mottagningscentralen Ion Durac och Finlands Röda Kors Egentliga Finlands distrikts ordförande Pekka Paatero.